Drie dingen die je (misschien) nog niet wist over de NOW 2.0

Met ingang van 6 juli a.s. kunnen werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20% een aanvraag indienen voor de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, oftewel de NOW 2.0.

Over deze tweede noodmaatregel is al veel gezegd en geschreven, maar het valt mij op dat er drie zaken zijn die bij lang niet alle werkgevers bekend zijn. Het gaat dan, in willekeurige volgorde, om de volgende drie onderwerpen.

1. Er is nog steeds sprake van een ‘ontslagboete’.

Veel werkgevers denken ten onrechte dat ze simpelweg geen subsidie krijgen voor werknemers die zij via het UWV ontslaan. Maar zo simpel is het niet. Het enkele feit dat een ontslagaanvraag bij het UWV wordt ingediend (in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020) leidt ertoe dat driemaal het maandloon van de betreffende werknemer (refertemaand: maart 2020) vermenigvuldigd met de factoren 1,4 (werkgeverslasten) en 0,9 (maximaal subsidiepercentage) in mindering strekt op de subsidie.

Bij deze subsidiekorting wordt dus geen rekening gehouden met het percentage omzetverlies en bovendien wordt de korting toegepast ongeacht de vraag of de werknemer in kwestie tijdens de subsidieperiode (juni tot en met september) nog daadwerkelijk op de payroll staat.

Kortom: ook onder NOW 2.0 is het voor werkgevers nog steeds financieel onaantrekkelijk om tot ontslag over te gaan. Weliswaar is de kortingsregeling ten opzichte van de NOW 1.0 versoepeld (toen ging het nog om 150% van de loonkosten), maar je zou ook in de nieuwe regeling nog steeds van een ontslagboete kunnen spreken.

2. Het bonusverbod geldt in principe alleen voor de aanvrager van de subsidie en niet voor het hele concern.

Ook als een bedrijf onderdeel uitmaakt van een concern, geldt het bonusverbod (en het verbod op dividend en de inkoop van eigen aandelen) in principe alleen voor de aanvrager van de NOW (lees: de werkmaatschappij). Andere rechtspersonen in het concern mogen, mits zij zelf geen aanvrager van NOW-subsidie zijn, dus wel bonussen aan de directie uitkeren en/of dividend uitbetalen.

Overigens geldt het bonusverbod alleen voor bedrijven die een subsidievoorschot van minimaal € 100.000 hebben ontvangen of een definitieve subsidie ontvangen van minimaal € 125.000.

3. Een werkgever is verplicht om zijn medewerkers aan te sporen om deel te nemen aan scholing.

Elke werkgever die een aanvraag voor NOW-subsidie doet, moet verklaren dat hij zich zal inspannen om zijn werknemers te stimuleren om een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan (om)scholing.

Om werknemers in staat te stellen zich voor te bereiden op een andere manier van werken of mogelijk op ander werk, is deze nieuwe verplichting in de NOW 2.0 opgenomen. Het is nog even de vraag of het UWV deze verplichting (streng) zal toetsen, maar het lijkt mij verstandig als werkgevers ook serieus aandacht schenken aan deze verplichting.

gerelateerde artikelen:

Bedrijfseconomisch ontslag onder de NOW 1, 2 en 3

Onlangs is door het kabinet een derde en mogelijk laatste noodpakket (formeel wordt gesproken van een ‘steun- en [...]

Lees meer

3 misverstanden over het schrappen van de ontslagboete uit de NOW-regeling

Het laten vervallen van de zogenaamde ontslagboete in de tweede tranche van de NOW-regeling heeft in de media nogal wat stof [...]

Lees meer