Hoogte van de NOW en uitbetaling

De compensatie op grond van de NOW bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Dit maximum wordt alleen bereikt bij een omzetverlies van 100%. Bedraagt het omzetverlies minder dan 100%, dan heb je als werkgever recht op een vergoeding van de loonkosten naar rato van dit omzetverlies.

In de praktijk betekent dit dat je bij een omzetverlies van 30% recht hebt op 27% compensatie van de loonkosten. Bij een omzetdaling van 50% bedraagt de compensatie 45% van de loonkosten.

Uitbetaling van de NOW

De NOW compensatie wordt door het UWV in eerste instantie  uitbetaald op basis van een voorschot. Dit voorschot bedraagt 80% van het bedrag van de uiteindelijk (te verwachten) compensatie. Indien je dus een NOW aanvraag indient op basis van een omzetderving van 50%, dan ontvang je via het UWV een voorschot van 80% x 45% = 36% van de loonkosten. De resterende 9% wordt pas uitgekeerd als na afloop van de subsidieperiode (die loopt van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020) blijkt dat er ook daadwerkelijk sprake is geweest van een omzetdaling van 50%.

In de praktijk zal de omzetdaling natuurlijk nooit exact gelijk zijn als de omzetdaling waarop de aanvraag gebaseerd is. Dat betekent dat er na afloop van de driemaandenperiode (vrijwel) altijd een eindafrekening zal moeten plaatsvinden die leidt tot een na- of terugbetaling.

Houd er bovendien rekening mee dat er ook een correctie zal plaatsvinden als er in de betreffende periode sprake is geweest van een daling van de loonsom. Dit is het geval als er in de periode van drie maanden mensen uit dienst gegaan zijn. In dat geval zal er waarschijnlijk een terugbetaling moeten plaatsvinden (tenzij er sprake is van een veel grotere omzetdaling dan bij de aanvraag werd voorzien).

Ook zul je als werkgever na afloop van de driemaandenperiode verplicht zijn om aan de hand van een accountantsverklaring aan te tonen wat de exacte hoogte van de omzetdaling is geweest. Deze accountantsverklaring is vereist bij een compensatie boven een bepaald bedrag.

gerelateerde artikelen:

Bedrijfseconomisch ontslag onder de NOW 1, 2 en 3

Onlangs is door het kabinet een derde en mogelijk laatste noodpakket (formeel wordt gesproken van een ‘steun- en [...]

Lees meer

Drie dingen die je (misschien) nog niet wist over de NOW 2.0

Met ingang van 6 juli a.s. kunnen werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20% een aanvraag indienen voor de [...]

Lees meer