Wat kost mediation?

De kosten van mediation bestaan hoofdzakelijk uit het honorarium van de mediator. Volgens de door de MfN opgestelde gedragsregels werken mediators meestal op basis van een vast uurtarief exclusief BTW en eventuele onkosten.

Bij eventuele onkosten moet je bijvoorbeeld denken aan reiskosten en/of de huur van een gespreksruimte. Het uurtarief is in principe van toepassing op alle werkzaamheden van de mediator. Dan gaat het dus niet alleen over het bijwonen van de mediationgesprekken, maar ook om eventuele telefonische contacten, het bestuderen van stukken, het maken van verslagen en/of het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

Mediation: no cure, no pay niet toegestaan

Het honorarium van de mediator is verschuldigd ongeacht het eindresultaat. Het is een mediator volgens de MfN gedragsregels bijvoorbeeld niet toegestaan om de verschuldigdheid van het honorarium afhankelijk te maken van het resultaat van de mediation (no cure, no pay).

In veel gevallen spreken partijen bij mediation af dat zij de kosten op basis van 50/50 zullen delen. Bij arbeidsmediation komt het echter ook regelmatig voor dat de werkgever de kosten van de mediation (tot een bepaald maximum) voor zijn rekening neemt. Maar ook andere verdelingen, bijvoorbeeld op basis van 80/20 zijn mogelijk en toegestaan. Als je hierover nog geen overeenstemming bereikt heeft voorafgaand aan de mediation, kan de verdeling van de kosten ook tijdens de eerste mediationbijeenkomst nog besproken worden.

Als partijen het wenselijk vinden om tijdens de mediation door een adviseur of deskundige te laten bijstaan, dan komen deze kosten uiteraard voor eigen rekening.

Neutrale locatie

In de praktijk blijkt dat beide partijen het vaak wenselijk vinden dat de mediation plaatsvindt op een neutrale locatie.

Indicatie van totale kosten van mediation

Over de exacte hoogte van de totale kosten van mediation kan op voorhand natuurlijk geen definitieve uitspraak worden gedaan. De totale kosten zullen namelijk grotendeels afhankelijk zijn van de houding van partijen en de voortgang van de mediation.

De praktijk laat echter zien dat de meeste arbeidsgeschillen met behulp van 2-3 mediationsessies kunnen worden opgelost. Gemiddeld genomen zal een mediationsessie anderhalf tot twee uur in beslag nemen.

gerelateerde artikelen:

Waarom mediation?

Conflicten op het werk komen met grote regelmaat voor. Denk daarbij aan conflicten tussen twee collega's, een medewerker en [...]

Lees meer

Hoe verloopt mediation?

Mediation begint met het eerste contact tussen de mediator en een bij het arbeidsconflict betrokken persoon. Dit kan een van [...]

Lees meer