Loondoorbetalingsplicht

De loondoorbetalingsplicht

Als een werknemer ziek is, is een werkgever verplicht om (een deel van) het loon van de werknemer door te betalen (artikel 7:629 lid 1 BW). We [...]

Lees meer

Hoeveel loon moet er bij ziekte doorbetaald worden?

De hoofdregel luidt dat een werkgever verplicht is om minimaal 70% van het loon van de werknemer door te betalen. Maar op deze regel gelden twee [...]

Lees meer

Op welk loon heeft een werknemer recht bij ziekte?

Uiteraard heeft de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet alleen betrekking op het (basis)salaris maar ook op de vakantietoeslag van de [...]

Lees meer

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte: twee jaar of…?

Een werkgever is verplicht om bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer gedurende twee jaar (104 weken) het loon van de werknemer door te [...]

Lees meer

Verlengde loondoorbetalingsplicht bij onvoldoende re-integratie (loonsanctie)

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en het einde van de tweejaarsperiode in zicht komt, zal de werknemer een WIA-aanvraag moeten [...]

Lees meer

Wanneer ontstaat een nieuwe loondoorbetalingsplicht?

Als een werknemer gedurende een korte periode volledig herstelt en vervolgens weer opnieuw ziek uitvalt, worden de periodes van ziekte samengeteld [...]

Lees meer

Aansprakelijkheid van bedrijfsarts of arbodienst

Hoewel een werkgever verplicht is om zich bij te laten staan door een bedrijfsarts of arbodienst bij de ziekteverzuimbegeleiding van werknemers [...]

Lees meer