Disfunctioneren

Wat is disfunctioneren?

Bij disfunctioneren gaat het om de situatie dat de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen die de werkgever daarvan heeft.

Lees meer

Werknemer moet tijdig van disfunctioneren in kennis zijn gesteld

Volgens de wettelijke regels rondom disfunctioneren moet de werknemer tijdig door zijn werkgever in kennis zijn gesteld van de kritiek op zijn [...]

Lees meer

Het verbetertraject: wat is dat precies?

Een rechter zal een ontslagaanvraag wegens disfunctioneren afwijzen als de werkgever de werknemer niet in voldoende mate in de gelegenheid heeft [...]

Lees meer

Moet een verbetertraject SMART zijn?

Een belangrijk onderdeel van het verbeterplan is de ondersteuning die u de werknemer biedt gericht op een verbetering van het functioneren.

Lees meer

Disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van ziekte, arbeidsomstandigheden of gebrek aan scholing

Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waardoor een werknemer (tijdelijk) onvoldoende functioneert. Als deze omstandigheden het gevolg zijn van [...]

Lees meer

Disfunctioneren en herplaatsing

Een werkgever moet zich verplicht inspannen om een werknemer te herplaatsen voordat hij tot ontslag kan overgaan.

Lees meer

Wat moet een werkgever doen als de werknemer niet wil meewerken aan een verbetertraject?

Het komt regelmatig voor dat de werknemer in kwestie het niet eens is met de door de werkgever geuite kritiek op het functioneren. Hoe ga je hier [...]

Lees meer