Wijzigen met wederzijds goedvinden

Arbeidsvoorwaarden wijzigen met wederzijds goedvinden

Als een werkgever van plan is om bepaalde arbeidsvoorwaarden te wijzigen, is het verstandig om eerst te proberen overeenstemming met de [...]

Lees meer

Werkgever moet werknemer duidelijk informeren over de wijziging

Als een werkgever een werknemer niet duidelijk of onvolledig informeert over (de gevolgen van) een wijziging van bepaalde arbeidsvoorwaarden, is [...]

Lees meer

Werknemer moet welbewust met de wijziging hebben ingestemd

Een werkgever moet niet alleen zorgen voor een goede informatievoorziening, maar ook in de gaten houden dat de werknemer ‘welbewust’ met de [...]

Lees meer

Instemmen met functiewijziging = instemmen met salariswijziging?

Als een werknemer instemt met een andere, lagere functie, betekent dat nog niet dat de werknemer automatisch ook ingestemd heeft met het bij die [...]

Lees meer