Arbeidsongeschiktheid

Kan een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ontslagen worden?

Het korte antwoord op deze vraag luidt: ja, maar pas na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Lees meer

Arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch na 104 weken ziekte

Een werknemer die twee jaar of langer ziek is, is niet automatisch ontslagen. Het dienstverband blijft in principe in stand, maar de werkgever mag [...]

Lees meer

Herplaatsing van een arbeidsongeschikte werknemer

Het UWV zal een ontslagvergunning ten behoeve van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer alleen afgeven als de werkgever duidelijk kan maken [...]

Lees meer

Ontslag aanvragen of dienstverband laten doorlopen?

Een aantal werkgevers kiest er bewust voor om voor een langdurig zieke werknemer geen ontslagvergunning aan te vragen om op die manier de betaling [...]

Lees meer