Ziek of arbeidsongeschikt

Wanneer is een werknemer ziek?

Dat lijkt misschien een rare vraag, maar toch is het dat niet. Als we het op de werkvloer hebben over een werknemer die ziek is bedoelen we [...]

Lees meer

De ziekmelding

In het algemeen vangt de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid aan met de ziekmelding door de werknemer.

Lees meer

Wie bepaalt er of een werknemer ziek is?

Je zou kunnen zeggen dat het in de praktijk de werknemer zelf is die in eerste instantie bepaalt en aangeeft dat hij door ziekte niet in staat is [...]

Lees meer

Rol van de bedrijfsarts en rol van de huisarts

Het is de bedrijfsarts die de taak heeft om (in eerste instantie) te beoordelen of de werknemer door ziekte verhinderd is om zijn eigen werk [...]

Lees meer

Second opinion en deskundigenoordeel

De wetgever heeft bepaald dat het in eerste instantie de bedrijfsarts is die moet beoordelen of een werknemer wel of niet in staat is om te werken.

Lees meer

Wat is de STECR Werkwijzer arbeidsconflicten?

De STECR Werkwijzer arbeidsconflicten is een handleiding opgesteld door de Stichting Expertisecentrum Participatie (STECR) waarin richtlijnen [...]

Lees meer

De nieuwe Arbowet

Sinds 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) op een aantal onderdelen ingrijpend gewijzigd.

Lees meer

Wat is situatieve arbeidsongeschiktheid?

Er is geen wettelijke definitie voor situatieve arbeidsongeschiktheid. In het algemeen wordt deze term gebruikt door werknemers die naar strikt [...]

Lees meer

Opzettelijk ziek worden, gebruik van alcohol en cosmetische ingrepen

Er geldt een belangrijke uitzondering op de regel dat de oorzaak van de ziekte niet van invloed is op de verplichting van de werkgever om bij [...]

Lees meer

Ziek zijn en vakantie

De combinatie van ziek zijn en vakantie is regelmatig een bron van discussie en roept in de praktijk de volgende vragen op:

Lees meer