Ontslagvergoedingen

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding berekend aan de hand van de volgende hoofdregel: 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Een [...]

Lees meer

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever geëindigd is of (bij een contract [...]

Lees meer

Welke loonbestanddelen tellen mee voor de transitievergoeding?

In een tweetal speciale besluiten is geregeld wat er nu precies onder maandloon moet worden verstaan bij de berekening van de transitievergoeding.

Lees meer

Geen recht op transitievergoeding voor werknemer die ernstig verwijtbaar handelt

Een werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst is geëindigd omdat de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld [...]

Lees meer

Welke kosten mag een werkgever op de transitievergoeding in mindering brengen?

Op de transitievergoeding mogen door de werkgever soms een aantal kosten in mindering worden gebracht. Het gaat hier om twee soorten kosten: [...]

Lees meer

Wanneer heeft een werknemer recht op een billijke vergoeding?

Een rechter kan een werkgever verplichten om de werknemer een billijke vergoeding te betalen. Deze billijke vergoeding kan (vrijwel) alleen [...]

Lees meer

Hoe wordt de hoogte van de billijke vergoeding bepaald?

Als de rechter van mening is dat een werkgever een billijke vergoeding moet betalen, dan zal de rechter ook zelf moeten bepalen hoe hoog deze [...]

Lees meer

Overgangsrecht met betrekking tot eerder gemaakte afspraken over (ontslag)vergoedingen

Hoe om te gaan met afspraken over (ontslag)vergoedingen die al vóór 1 juli 2015 gemaakt zijn en die nog werking hebben ná 1 juli 2015? Hiervoor is [...]

Lees meer