Instructierecht werkgever

Het instructierecht van de werkgever

Als werkgever heb je een wettelijk instructierecht om ordevoorschriften uit te vaardigen waaraan een werknemer zich moet houden.

Lees meer

Instructierecht en goed werkgeverschap

Als een bepaald onderwerp dus onder het wettelijke instructierecht valt (en dus niet als ‘harde’ arbeidsvoorwaarde kan worden aangemerkt) wordt [...]

Lees meer

Instructierecht en roosterwijziging

Kun je als werkgever met een beroep op het instructierecht werktijden of een rooster wijzigen? Als je deze vraag aan een rechter stelt, kun je een [...]

Lees meer

Instructierecht, kledingvoorschriften en vrijheid van godsdienst

Een vaak gevoelig onderwerp is de vraag of je als werkgever van je werknemers mag verlangen dat zij zich niet zichtbaar religieus kleden. Bij dit [...]

Lees meer

Leg voorschriften en instructies schriftelijk vast!

Als een werkgever gebruik wil maken van zijn wettelijke instructierecht en bepaalde voorschriften of verboden wil uitvaardigen hoeft dit volgens [...]

Lees meer

‘Lichte’ overtreding van gedragsregels kan toch tot ontslag leiden

Als een werkgever bepaalde gedragsregels eenmaal op papier gezet heeft en daarbij duidelijk heeft gemaakt dat ook bij een relatief ‘klein [...]

Lees meer