Tools

Met behulp van deze handige tools kunt u snel nagaan of in een zaak ontslag mogelijk is, wat de hoogte is van de transitievergoeding, kantonrechtersformule en WW-uitkering.

 • Ontslagchecker

  Bepaal in enkele minuten of ontslag in een bepaalde zaak mogelijk is.
 • Bereken de transitievergoeding

  Deze rekentool berekent de transitievergoeding op basis van de officiële wettelijke regeling zoals beschreven in de artikelen 7:673, 673a en 673d van het Burgerlijk Wetboek. De transitievergoeding is met ingang van 1 juli 2015 in werking getreden.
 • Bereken de kantonrechtersformule

  Deze rekentool berekent de kantonrechtersformule op basis van de officiële richtlijnen van de commissie arbeidsrecht van de Kring van Kantonrechters. Let op! De kantonrechtersformule wordt nog af en toe gebruikt als richtsnoer voor een ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden. Officieel is[...]
 • Bereken de WW-uitkering

  Met deze rekentool kunt u aan de hand van uw persoonlijke gegevens snel de duur en de hoogte van uw WW-uitkering berekenen. Let op: de uitkomsten zijn maandbedragen exclusief 8% vakantietoeslag.