Tools

Met behulp van deze handige tools kunt u snel nagaan of in een zaak ontslag mogelijk is, wat de hoogte is van de transitievergoeding, kantonrechtersformule en WW-uitkering.

 • Bereken de transitievergoeding 2020

  Met deze tool kunt u berekenen welke transitievergoeding verschuldigd is bij een ontslag dat op of na 1 januari 2020 plaatsvindt. Let op: als er sprake is van een ontslagprocedure die al in gang gezet is voor 1 januari 2020, dan is de rekenformule transitievergoeding 2019 nog van toepassing. Wilt u[...]
 • Bereken de transitievergoeding 2019

  Deze rekentool berekent de transitievergoeding op basis van de officiële wettelijke regeling zoals beschreven in de artikelen 7:673, 673a en 673d van het Burgerlijk Wetboek. De transitievergoeding is met ingang van 1 juli 2015 in werking getreden.
 • Bereken de WW-uitkering

  Met deze rekentool kunt u aan de hand van uw persoonlijke gegevens snel de duur en de hoogte van uw WW-uitkering berekenen. Let op: de uitkomsten zijn maandbedragen exclusief 8% vakantietoeslag.
 • Ontslagchecker

  Bepaal in enkele minuten of ontslag in een bepaalde zaak mogelijk is.
 • Bereken de kantonrechtersformule

  Let op! De kantonrechtersformule is sinds 1 juli 2015 officieel afgeschaft en wordt door kantonrechters in Nederland niet meer toegepast. Rechters gaan sindsdien uit van de transitievergoeding, soms aangevuld met een billijke vergoeding. De kantonrechtersformule wordt soms nog wel gebruikt in het kader[...]