Arbeidsvoorwaarden vastleggen

Moet een arbeidsovereenkomst schriftelijk worden aangegaan?

Het is wettelijk niet verplicht om een arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan. Een arbeidsovereenkomst kan dus ook mondeling of zelfs [...]

Lees meer

Arbeidsovereenkomst: aanbod en aanvaarding

Een arbeidsovereenkomst komt, net als veel andere overeenkomsten, tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.

Lees meer

Wie is bevoegd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan?

Ook over de vraag of een bepaalde persoon wel bevoegd is om namens de werkgever een arbeidsovereenkomst aan te gaan (of een bepaalde toezegging te [...]

Lees meer

Informatieplicht: vast te leggen arbeidsvoorwaarden

Hoewel het dus niet wettelijk verplicht (maar wel zeer wenselijk) is om een arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan, zijn er wel een aantal [...]

Lees meer

Informatieplicht: wijzigingen binnen één maand melden

De informatieplicht van artikel 7:655 lid 1 BW heeft niet alleen betrekking op een melding van de essentiële arbeidsvoorwaarden bij de start van [...]

Lees meer

Informatieplicht: werkgever aansprakelijk bij niet-naleven

Als je als werkgever weigert om schriftelijk (of per e-mail) opgave te doen van de informatieplicht van artikel 7:655 lid 1 BW en de genoemde [...]

Lees meer

Wijziging van werkgeverschap, moet werknemer hier expliciet mee instemmen?

Vooral bij grotere ondernemingen en concerns komt het weleens voor dat er sprake is van een formele wijziging van het werkgeverschap.

Lees meer

Informatieplicht: dienstverband omzetten naar payrolling

Als een werkgever gebruik wil maken van de diensten van een payrollbedrijf en het de bedoeling is dat bestaande werknemers in dienst komen van het [...]

Lees meer

Informatieplicht bij overgang van onderneming

Als een werkgever zijn activiteiten of een deel daarvan verkoopt of aan een derde overdraagt, is er volgens het arbeidsrecht vaak sprake van ‘een [...]

Lees meer

Wel of geen personeelshandboek?

Een personeelshandboek kan een handig document zijn als je (secundaire) arbeidsvoorwaarden of gedragsregels wilt vastleggen die voor iedereen [...]

Lees meer