Arbeidsvoorwaarden

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

In het Burgerlijk Wetboek (in boek 7 van dit wetboek om precies te zijn) zijn allerlei zaken geregeld die te maken hebben met de [...]

Lees meer

Verworven rechten

Een arbeidsvoorwaarde is een (stilzwijgend) gemaakte afspraak tussen een werkgever en een werknemer met betrekking tot een recht of plicht in het [...]

Lees meer

Hoe snel is er sprake van een verworven recht?

Helaas is die vraag niet eenvoudig te beantwoorden. In de rechtspraak is op dit punt geen vaste lijn te ontdekken. Sommige rechters vinden dat een [...]

Lees meer

Verworven recht: gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel is een belangrijke factor die bepaalt of er sprake is van een verworven recht.

Lees meer

Verworven recht: het voorbehoud

Als een werkgever wil voorkomen dat een bepaalde betaling of toezegging als een verworven recht kan worden beschouwd, doet hij er verstandig aan [...]

Lees meer

Onduidelijke arbeidsvoorwaarden: wat nu?

Naast de vraag of er in een bepaalde situatie sprake is van een arbeidsvoorwaarde, kan er natuurlijk ook een probleem ontstaan over de vraag wat [...]

Lees meer

Verschillende soorten arbeidsvoorwaarden

Omdat er geen wettelijke definitie is van het begrip ‘arbeidsvoorwaarde’ kent de wet evenmin een onderscheid in arbeidsvoorwaarden. Er zijn [...]

Lees meer

Primaire arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen onmogelijk?

Aangezien er in de wet niet gesproken wordt over primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden, maakt de wet dus ook geen onderscheid in [...]

Lees meer