Bedrijfseconomisch ontslag

Wat is bedrijfseconomisch ontslag?

Bij bedrijfseconomisch ontslag gaat het om een ontslagsituatie als gevolg van omstandigheden die rechtstreeks met het bedrijf of de [...]

Lees meer

Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?

Het afspiegelingsbeginsel is een wettelijke verplicht voorgeschreven selectiemethode die elke werkgever bij bedrijfseconomisch ontslag moet toepassen.

Lees meer

Hoe verloopt de ontslagprocedure bij het UWV?

Een ontslagaanvraag op grond van een bedrijfseconomische reden of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid moet schriftelijk bij het UWV worden [...]

Lees meer

Wanneer is er sprake van collectief ontslag?

Er is sprake van collectief ontslag als een werkgever wegens bedrijfseconomische redenen 20 of meer arbeidsovereenkomsten gaat beëindigen binnen [...]

Lees meer

Bedrijfseconomisch ontslag en opzegverboden

Als er sprake is van een opzegverbod, zoals het opzegverbod tijdens ziekte, zal een werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer meestal niet [...]

Lees meer

Wat is de wederindiensttredingsvoorwaarde?

Op grond van de wederindiensttredingsvoorwaarde mag een werkgever na een bedrijfseconomisch ontslag gedurende 26 weken geen werknemers aannemen [...]

Lees meer

Bedrijfseconomisch ontslag en de herplaatsingsverplichting

Een werkgever zal bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische reden ook aannemelijk moeten kunnen maken dat een herplaatsing van de [...]

Lees meer

Wanneer kan een werkgever afwijken van het afspiegelingsbeginsel?

In een aantal bijzondere situaties mag een werkgever afwijken van het afspiegelingsbeginsel. Het gaat dan om een werknemer die bij een derde [...]

Lees meer

Wanneer is een ondernemingsraad verplicht?

In een onderneming met 50 of meer werkzame personen moet verplicht een ondernemingsraad (OR) worden ingesteld (artikel 2 lid 1 Wet op de [...]

Lees meer

Wanneer moet de ondernemingsraad om advies worden gevraagd?

Als er binnen de onderneming een OR is, dan zal deze vrijwel altijd om advies moeten worden gevraagd bij een bedrijfseconomisch ontslag dat [...]

Lees meer