Re-integratie

Het verloop van de re-integratie

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt raakt, heeft de werkgever de inspanningsverplichting om, samen met de werknemer, te werken aan het [...]

Lees meer

Probleemanalyse (PA)

Dit document wordt uiterlijk in week 6 van het verzuim door de bedrijfsarts (of arbodienst) opgesteld.

Lees meer

Plan van aanpak (PvA)

Het is de bedoeling om uiterlijk in week 8 van het verzuim samen met de werknemer een plan van aanpak op te stellen waarin beschreven wordt welke [...]

Lees meer

Bijstelling van de probleemanalyse of plan van aanpak

Het is de bedoeling dat je samen met de werknemer regelmatig evalueert of er aanleiding is om de probleemanalyse of het plan van aanpak bij te [...]

Lees meer

Eerstejaarsevaluatie

Aan het eind van het eerste ziektejaar is het de bedoeling dat werkgever en werknemer samen terugblikken op de re-integratieactiviteiten van het [...]

Lees meer

Actueel oordeel bedrijfsarts

Als de werknemer ruim anderhalf jaar ziek is (78 weken) kan hij een WIA-aanvraag indienen. Om te kunnen beoordelen of de werknemer in aanmerking [...]

Lees meer

Eindevaluatie

Dit is in feite het slotdocument in het re-integratieproces waarin werknemer en werkgever hun mening geven over het verloop van de afgelopen twee [...]

Lees meer

WIA-aanvraag en re-integratieverslag

Als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt blijft ontvangt hij na 88 weken een brief van het UWV waarin vermeld staat dat de werknemer uiterlijk [...]

Lees meer

Re-integratie spoor 1

Bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer staat terugkeer in de eigen organisatie voorop. Dit wordt ook wel re-integratie in spoor 1 [...]

Lees meer

Re-integratie spoor 2

Als er geen zicht (meer) is op een structurele werkhervatting van de arbeidsongeschikte werknemer binnen de eigen organisatie, dan is de werkgever [...]

Lees meer