Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een snelle en goedkope manier om conflicten op te lossen. Samen met de andere partij en onder begeleiding van een onafhankelijke en [...]

Lees meer

Waarom mediation?

Conflicten op het werk komen met grote regelmaat voor. Denk daarbij aan conflicten tussen twee collega's, een medewerker en een leidinggevende, [...]

Lees meer

Hoe verloopt mediation?

Mediation begint met het eerste contact tussen de mediator en een bij het arbeidsconflict betrokken persoon. Dit kan een van partijen zelf zijn, [...]

Lees meer

Wat kost mediation?

De kosten van mediation bestaan hoofdzakelijk uit het honorarium van de mediator. Volgens de door de MfN opgestelde gedragsregels werken mediators [...]

Lees meer

Mediation: stopzetten loon

De heer De Vries meldt zich ziek. Zijn werkgever laat hem vervolgens oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Op dit spreekuur verschijnt [...]

Lees meer

Mediation: situatieve arbeidsongeschiktheid

Een werkneemster meldde zich na een ziekmelding bij de bedrijfsarts. Deze constateerde dat de oorzaak van de spanningsklachten, waaraan de [...]

Lees meer

Mediation: seksuele intimidatie

Anneke heeft een klacht ingediend tegen haar collega Henk omdat hij haar tijdens de vrijdagborrel onheus zou hebben bejegend. Henk zou wel heel [...]

Lees meer

Mediation: reorganisatie

In het kader van een grootscheepse reorganisatie had de werkgever de functie van een werknemer laten vervallen. Volgens de werkgever was er voor [...]

Lees meer

Mediation: functieontheffing directeur

De directeur van een stichting zat al een aantal maanden ziek thuis in verband met burn-out klachten. Het bestuur van de stichting had een [...]

Lees meer

Mediation: disfunctioneren?

Een werknemer was al 13 jaar als administratief medewerker werkzaam bij een tegelhandelbedrijf. Volgens de werkgever presteerde de werknemer [...]

Lees meer