Verstoorde arbeidsrelatie

Wanneer is ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie mogelijk?

Een verstoorde arbeidsrelatie kan aanleiding vormen voor ontslag als er tenminste sprake is van een zodanige verstoring van de verhoudingen dat [...]

Lees meer

Arbeidsrelatie moet ernstig en duurzaam verstoord zijn

Een rechter zal niet heel snel aannemen dat er sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie. Pas als het de rechter duidelijk is dat [...]

Lees meer

Geen ontslag als werkgever te verwijten valt dat arbeidsrelatie is verstoord

Voordat een rechter een ontslagaanvraag wegens een verstoorde arbeidsrelatie toewijst, zal hij nagaan of de werkgever zelf in belangrijke mate [...]

Lees meer