Ziekte

Wanneer is een werknemer ziek?

Dat lijkt misschien een rare vraag, maar toch is het dat niet. Als we het op de werkvloer hebben over een werknemer die ziek is bedoelen we [...]

Lees meer

De loondoorbetalingsplicht

Als een werknemer ziek is, is een werkgever verplicht om (een deel van) het loon van de werknemer door te betalen (artikel 7:629 lid 1 BW). We [...]

Lees meer

Ontslag van een zieke werknemer

Een zieke werknemer ontslaan is meestal niet eenvoudig en dat heeft ermee te maken dat een zieke werknemer (gedurende twee jaar) extra [...]

Lees meer

Het verloop van de re-integratie

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt raakt, heeft de werkgever de inspanningsverplichting om, samen met de werknemer, te werken aan het [...]

Lees meer

De ziekmelding

In het algemeen vangt de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid aan met de ziekmelding door de werknemer.

Lees meer

Hoeveel loon moet er bij ziekte doorbetaald worden?

De hoofdregel luidt dat een werkgever verplicht is om minimaal 70% van het loon van de werknemer door te betalen. Maar op deze regel gelden twee [...]

Lees meer

Uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte

Op de hoofdregel dat de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer gedurende twee jaar niet mag worden opgezegd gelden vier belangrijke [...]

Lees meer

Probleemanalyse (PA)

Dit document wordt uiterlijk in week 6 van het verzuim door de bedrijfsarts (of arbodienst) opgesteld.

Lees meer

Wie bepaalt er of een werknemer ziek is?

Je zou kunnen zeggen dat het in de praktijk de werknemer zelf is die in eerste instantie bepaalt en aangeeft dat hij door ziekte niet in staat is [...]

Lees meer

Op welk loon heeft een werknemer recht bij ziekte?

Uiteraard heeft de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet alleen betrekking op het (basis)salaris maar ook op de vakantietoeslag van de [...]

Lees meer