Opvolgend werkgeverschap

Opvolgend werkgeverschap, wanneer is daar sprake van?

Opvolgend werkgeverschap is een lastig begrip. Kort gezegd gaat het om de situatie waarbij een werknemer door een overgang van zijn werkzaamheden [...]

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap en de proeftijd

Als er sprake is van opvolgend werkgeverschap, dan kan de opvolgende (lees: de nieuwe) werkgever geen proeftijd met de werknemer overeenkomen, [...]

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap en de ketenregeling

De ketenregeling bepaalt, kort samengevat, dat een werkgever met een werknemer maximaal drie contracten voor bepaalde tijd kan aangaan binnen een [...]

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap en faillissement

Zelfs als een werkgever werknemers na een faillissement een arbeidsovereenkomst aanbiedt, kun je te maken krijgen met de regels rondom opvolgend [...]

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap en de transitievergoeding

Als er sprake is van opvolgend werkgeverschap heeft dit ook tot gevolg dat je bij het betalen van een transitievergoeding ook rekening moet houden [...]

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap en het afspiegelingsbeginsel

Opvolgend werkgeverschap kan ook van invloed zijn op een juiste toepassing van het afspiegelingbeginsel. Want stel nu eens dat je opvolgend [...]

Lees meer