Arbeidsrecht

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding berekend aan de hand van de volgende hoofdregel: 1/3e maandsalaris [...]

Lees meer

Hoe werkt ontslag op de cumulatiegrond?

Bij ontslag op de cumulatiegrond (ook wel combinatiegrond genoemd) gaat het om een combinatie van omstandigheden die [...]

Lees meer

Cumulatiegrond kan leiden tot extra vergoeding voor werknemer

Als de rechter een arbeidsovereenkomst ontbindt op de cumulatiegrond, mag hij daarbij aan de werknemer een extra vergoeding [...]

Lees meer

Heb ik altijd een advocaat nodig bij een arbeidsgeschil?

Een gespecialiseerde advocaat is niet alleen precies op de hoogte van de juridische spelregels die van toepassing zijn op uw [...]

Lees meer

Wat is bedrijfseconomisch ontslag?

Bij bedrijfseconomisch ontslag gaat het om een ontslagsituatie als gevolg van omstandigheden die rechtstreeks met het bedrijf [...]

Lees meer

Wanneer kan een werknemer op staande voet ontslagen worden?

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer met onmiddellijke ingang opzeggen als er sprake is van een [...]

Lees meer

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever geëindigd is of [...]

Lees meer

Wat is disfunctioneren?

Bij disfunctioneren gaat het om de situatie dat de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen die de [...]

Lees meer

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Een werkgever en een werknemer kunnen op elk gewenst moment gezamenlijk besluiten om afspraken te maken over de beëindiging [...]

Lees meer

Kan een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ontslagen worden?

Het korte antwoord op deze vraag luidt: ja, maar pas na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Lees meer