Arbeidsrecht

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding berekend aan de hand van de volgende hoofdregel: 1/3e maandsalaris [...]

Lees meer

Heb ik altijd een advocaat nodig bij een arbeidsgeschil?

Een gespecialiseerde advocaat is niet alleen precies op de hoogte van de juridische spelregels die van toepassing zijn op uw [...]

Lees meer

Wat is bedrijfseconomisch ontslag?

Bij bedrijfseconomisch ontslag gaat het om een ontslagsituatie als gevolg van omstandigheden die rechtstreeks met het bedrijf [...]

Lees meer

Wanneer kan een werknemer op staande voet ontslagen worden?

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer met onmiddellijke ingang opzeggen als er sprake is van een [...]

Lees meer

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

Een werknemer die 24 maanden of langer in dienst is geweest, heeft recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst [...]

Lees meer

Wat is disfunctioneren?

Bij disfunctioneren gaat het om de situatie dat de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen die de [...]

Lees meer

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Een werkgever en een werknemer kunnen op elk gewenst moment gezamenlijk besluiten om afspraken te maken over de beëindiging [...]

Lees meer

Kan een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ontslagen worden?

Het korte antwoord op deze vraag luidt: ja, maar pas na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Lees meer

Wanneer is ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie mogelijk?

Een verstoorde arbeidsrelatie kan aanleiding vormen voor ontslag als er tenminste sprake is van een zodanige verstoring van de [...]

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap, wanneer is daar sprake van?

Opvolgend werkgeverschap is een lastig begrip. Kort gezegd gaat het om de situatie waarbij een werknemer door een overgang van [...]

Lees meer