Arbeidsrecht

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding berekend aan de hand van de volgende hoofdregel: 1/3e maandsalaris [...]

Lees meer

Hoe werkt ontslag op de cumulatiegrond?

Bij ontslag op de cumulatiegrond (ook wel combinatiegrond genoemd) gaat het om een combinatie van omstandigheden die [...]

Lees meer

NOW Helpdesk

Met ingang van 6 april kunnen werkgevers via het UWV een aanvraag indienen voor een loonkostensubsidie als zij te maken [...]

Lees meer

Bedrijfseconomisch ontslag onder de NOW 1, 2 en 3

Onlangs is door het kabinet een derde en mogelijk laatste noodpakket (formeel wordt gesproken van een ‘steun- en [...]

Lees meer

Cumulatiegrond kan leiden tot extra vergoeding voor werknemer

Als de rechter een arbeidsovereenkomst ontbindt op de cumulatiegrond, mag hij daarbij aan de werknemer een extra vergoeding [...]

Lees meer

NOW voorwaarden

De NOW-regeling staat open voor alle Nederlandse werkgevers die verwachten dat zij te maken krijgen of hebben met een [...]

Lees meer

Heb ik altijd een advocaat nodig bij een arbeidsgeschil?

Een gespecialiseerde advocaat is niet alleen precies op de hoogte van de juridische spelregels die van toepassing zijn op uw [...]

Lees meer

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever geëindigd is of [...]

Lees meer

Wat is disfunctioneren?

Bij disfunctioneren gaat het om de situatie dat de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen die de [...]

Lees meer

Kan een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ontslagen worden?

Het korte antwoord op deze vraag luidt: ja, maar pas na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Lees meer