Arbeidsvoorwaarden wijzigen

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

In het Burgerlijk Wetboek (in boek 7 van dit wetboek om precies te zijn) zijn allerlei zaken geregeld die te maken hebben met de [...]

Lees meer

Eenzijdig wijzigingsbeding

Als een werkgever tevergeefs geprobeerd heeft om de werknemer te laten instemmen met een wijziging van een bepaalde arbeidsvoorwaarde, zal de [...]

Lees meer

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden zonder wijzigingsbeding

Als een werkgever geen eenzijdig wijzigingsbeding met zijn werknemer is overeengekomen, is het dan mogelijk om arbeidsvoorwaarden eenzijdig te [...]

Lees meer

Het instructierecht van de werkgever

Als werkgever heb je een wettelijk instructierecht om ordevoorschriften uit te vaardigen waaraan een werknemer zich moet houden.

Lees meer

Moet een arbeidsovereenkomst schriftelijk worden aangegaan?

Het is wettelijk niet verplicht om een arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan. Een arbeidsovereenkomst kan dus ook mondeling of zelfs [...]

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden wijzigen met wederzijds goedvinden

Als een werkgever van plan is om bepaalde arbeidsvoorwaarden te wijzigen, is het verstandig om eerst te proberen overeenstemming met de [...]

Lees meer

Verworven rechten

Een arbeidsvoorwaarde is een (stilzwijgend) gemaakte afspraak tussen een werkgever en een werknemer met betrekking tot een recht of plicht in het [...]

Lees meer

Eenzijdig wijzigingsbeding: de voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van een eenzijdig wijzigingsbeding moet voldaan zijn aan de volgende drie voorwaarden:

Lees meer

Van der Lely/Taxi Hofman

In twee belangrijke uitspraken van de Hoge Raad worden een aantal vuistregels geformuleerd om duidelijk te maken wanneer een werknemer behoort mee [...]

Lees meer

Instructierecht en goed werkgeverschap

Als een bepaald onderwerp dus onder het wettelijke instructierecht valt (en dus niet als ‘harde’ arbeidsvoorwaarde kan worden aangemerkt) wordt [...]

Lees meer