Arbeidsvoorwaarden wijzigen

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

In het Burgerlijk Wetboek (in boek 7 van dit wetboek om precies te zijn) zijn allerlei zaken geregeld die te maken hebben met de [...]

Lees meer

Moet een arbeidsovereenkomst schriftelijk worden aangegaan?

Het is wettelijk niet verplicht om een arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan. Een arbeidsovereenkomst kan dus ook mondeling of zelfs [...]

Lees meer

Het instructierecht van de werkgever

Als werkgever heb je een wettelijk instructierecht om ordevoorschriften uit te vaardigen waaraan een werknemer zich moet houden.

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden wijzigen met wederzijds goedvinden

Als een werkgever van plan is om bepaalde arbeidsvoorwaarden te wijzigen, is het verstandig om eerst te proberen overeenstemming met de [...]

Lees meer

Eenzijdig wijzigingsbeding

Als een werkgever tevergeefs geprobeerd heeft om de werknemer te laten instemmen met een wijziging van een bepaalde arbeidsvoorwaarde, zal de [...]

Lees meer

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden zonder wijzigingsbeding

Als een werkgever geen eenzijdig wijzigingsbeding met zijn werknemer is overeengekomen, is het dan mogelijk om arbeidsvoorwaarden eenzijdig te [...]

Lees meer

Verworven rechten

Een arbeidsvoorwaarde is een (stilzwijgend) gemaakte afspraak tussen een werkgever en een werknemer met betrekking tot een recht of plicht in het [...]

Lees meer

Arbeidsovereenkomst: aanbod en aanvaarding

Een arbeidsovereenkomst komt, net als veel andere overeenkomsten, tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.

Lees meer

Instructierecht en goed werkgeverschap

Als een bepaald onderwerp dus onder het wettelijke instructierecht valt (en dus niet als ‘harde’ arbeidsvoorwaarde kan worden aangemerkt) wordt [...]

Lees meer

Werkgever moet werknemer duidelijk informeren over de wijziging

Als een werkgever een werknemer niet duidelijk of onvolledig informeert over (de gevolgen van) een wijziging van bepaalde arbeidsvoorwaarden, is [...]

Lees meer