Overgang van onderneming

Overgang van onderneming, wanneer is daar sprake van?

Om de rechten van werknemers bij de verkoop, fusie of splitsing van een onderneming te beschermen is een speciale wettelijke regeling in het leven [...]

Lees meer

Overgang van onderneming = overgang van arbeidsvoorwaarden

Het belangrijkste gevolg van een overgang van onderneming is dat de rechten en verplichtingen van de werknemers automatisch mee overgaan naar de [...]

Lees meer

Overgang van onderneming en cao

Ook de rechten en verplichtingen die niet in een arbeidsovereenkomst, maar in een cao staan beschreven, gaan mee over bij een overgang van [...]

Lees meer

Overgang van onderneming en pensioen

Voor pensioenen geldt bij een overgang van onderneming een bijzondere regeling. De hoofdregel is weliswaar dat de pensioenregeling van werknemers [...]

Lees meer

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na overgang van onderneming

De kern van de regeling rondom de overgang van onderneming is dat de werknemers bij een overgang hun arbeidsvoorwaarden behouden.

Lees meer

Overgang van onderneming en ontslag

Het is een werkgever verboden om een werknemer te ontslaan wegens een overgang van onderneming (artikel 7:670 lid 8 Burgerlijk Wetboek). De reden [...]

Lees meer