Wijzigen zonder wijzigingsbeding

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden zonder wijzigingsbeding

Als een werkgever geen eenzijdig wijzigingsbeding met zijn werknemer is overeengekomen, is het dan mogelijk om arbeidsvoorwaarden eenzijdig te [...]

Lees meer

Van der Lely/Taxi Hofman

In twee belangrijke uitspraken van de Hoge Raad worden een aantal vuistregels geformuleerd om duidelijk te maken wanneer een werknemer behoort mee [...]

Lees meer

Stoof/Mammoet

In twee belangrijke uitspraken van de Hoge Raad worden een aantal vuistregels geformuleerd om duidelijk te maken wanneer een werknemer behoort mee [...]

Lees meer

Van der Lely/Taxi Hofman en Stoof/Mammoet in de praktijk

Als je als werkgever dus eenzijdig tot een wijziging van bepaalde arbeidsvoorwaarden wilt overgaan, krijg je vrijwel altijd te maken met de [...]

Lees meer

Waar let de rechter op bij een wijziging van arbeidsvoorwaarden?

Als een rechter gevraagd wordt om een oordeel te geven of een werkgever in een bepaalde situatie eenzijdig kan overgaan tot het wijzigen van [...]

Lees meer

Onaanvaardbaarheidscriterium

Volgens een speciale wettelijke bepaling is een tussen twee partijen overeengekomen regel niet van toepassing als dit in de gegeven omstandigheden [...]

Lees meer

Onvoorziene omstandigheden

Op grond van onvoorziene omstandigheden kan een rechter de gevolgen van een overeenkomst wijzigen. Deze omstandigheden moeten dan wel zodanig zijn [...]

Lees meer