Ontslag

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Een werkgever en een werknemer kunnen op elk gewenst moment gezamenlijk besluiten om afspraken te maken over de beëindiging van het dienstverband [...]

Lees meer

Wat is bedrijfseconomisch ontslag?

Bij bedrijfseconomisch ontslag gaat het om een ontslagsituatie als gevolg van omstandigheden die rechtstreeks met het bedrijf of de [...]

Lees meer

Wat is disfunctioneren?

Bij disfunctioneren gaat het om de situatie dat de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen die de werkgever daarvan heeft.

Lees meer

Kan een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ontslagen worden?

Het korte antwoord op deze vraag luidt: ja, maar pas na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Lees meer

Wanneer is ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie mogelijk?

Een verstoorde arbeidsrelatie kan aanleiding vormen voor ontslag als er tenminste sprake is van een zodanige verstoring van de verhoudingen dat [...]

Lees meer

Wanneer kan een werknemer op staande voet ontslagen worden?

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer met onmiddellijke ingang opzeggen als er sprake is van een dringende reden. Dit wordt [...]

Lees meer

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

Een werknemer die 24 maanden of langer in dienst is geweest, heeft recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van [...]

Lees meer

Wanneer kan een werknemer wegens verwijtbaar handelen ontslagen worden?

Een werknemer die zich verwijtbaar of ernstig verwijtbaar gedraagt, kan ontslagen worden als het gedrag zo ernstig is dat van de werkgever niet [...]

Lees meer

Recht op transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Een werknemer heeft bij ontslag met wederzijds goedvinden niet automatisch recht op een transitievergoeding al vormt deze vergoeding in de [...]

Lees meer

Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?

Het afspiegelingsbeginsel is een wettelijke verplicht voorgeschreven selectiemethode die elke werkgever bij bedrijfseconomisch ontslag moet toepassen.

Lees meer