Zieke werknemer en ontslag

Ontslag van een zieke werknemer

Een zieke werknemer ontslaan is meestal niet eenvoudig en dat heeft ermee te maken dat een zieke werknemer (gedurende twee jaar) extra [...]

Lees meer

Uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte

Op de hoofdregel dat de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer gedurende twee jaar niet mag worden opgezegd gelden vier belangrijke [...]

Lees meer

Zieke werknemer en reorganisatie

Als er sprake is van een reorganisatie kan de werkgever eigenlijk geen afscheid nemen van een zieke werknemer, ook niet als deze werknemer op [...]

Lees meer

Ontslag wegens niet of onvoldoende meewerken aan re-integratie

Als een werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan zijn eigen re-integratie kan dat een reden zijn om de werknemer te ontslaan. Er moet dan wel [...]

Lees meer

Ontslag op staande voet wegens niet meewerken aan re-integratie?

Ontslag op staande voet is in het algemeen een te zware sanctie voor een werknemer die niet meewerkt aan zijn re-integratie. Het stoppen van het [...]

Lees meer

Ontslag na twee jaar ziekte

Als een werknemer twee jaar of langer ziek is geweest kan de werkgever meestal een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Het opzegverbod tijdens [...]

Lees meer

Transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

In principe heeft elke werknemer die twee jaar of langer in dienst geweest is en ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook [...]

Lees meer

Slapend dienstverband?

Om uitbetaling van een transitievergoeding te voorkomen kan een werkgever besluiten om het dienstverband van een zieke werknemer na twee jaar [...]

Lees meer

Ontslag wegens frequent ziekteverzuim

Een werknemer die niet langdurig arbeidsongeschikt is, maar wel heel vaak voor korte periodes uitvalt, kan voor behoorlijk wat organisatorische [...]

Lees meer

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden is in veel situaties voor zowel werkgever als werknemer de meest wenselijke ontslagvorm.

Lees meer