Op staande voet

Wanneer kan een werknemer op staande voet ontslagen worden?

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer met onmiddellijke ingang opzeggen als er sprake is van een dringende reden. Dit wordt [...]

Lees meer

Ontslag op staande voet en persoonlijke omstandigheden

Een werkgever dient voorafgaand aan een ontslag op staande voet de persoonlijke omstandigheden van een werknemer mee te wegen bij de [...]

Lees meer

Ontslag op staande voet en de onverwijlde opzegging

Een ontslag op staande voet is alleen rechtsgeldig als de werkgever dit ontslag ook onverwijld gegeven heeft.

Lees meer

Wat kan een werknemer ondernemen tegen ontslag op staande voet?

Een werknemer die van mening is dat hij ten onrechte op staande voet ontslagen is, moet binnen twee maanden na het ontslag een verzoekschrift [...]

Lees meer

Hoe moet een werkgever handelen na een ontslag op staande voet?

Het spreekt voor zich dat een werkgever direct na het geven van ontslag op staande voet de loonadministratie opdracht moet geven om de [...]

Lees meer