Opvolgend werkgeverschap en faillissement

Zelfs als een werkgever werknemers na een faillissement een arbeidsovereenkomst aanbiedt, kun je te maken krijgen met de regels rondom opvolgend werkgeverschap. Dit risico is vooral aanwezig als de werkgever die failliet gaat een nieuwe B.V. opricht en zijn ‘oude werknemers’ vraagt om bij de nieuwe B.V. in dienst te treden.

Een voorbeeld.

Mevrouw Isik treedt op 22 februari 1997 in dienst bij Octagon B.V. als winkelbediende voor het filiaal Knaakland in Enschede. Na eerst enige tijd als oproepkracht te hebben gewerkt, krijgt zij vervolgens een arbeidsovereenkomst voor de duur van drie maanden, gevolgd door een arbeidsovereenkomst voor de duur van negen maanden. Medio 2001 gaat deze B.V. failliet en zegt de curator de arbeidsovereenkomst van mevrouw Isik op per 17 juli 2001.

Vanuit het faillissement vindt een doorstart plaats en mevrouw Isik krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden van Boekenvoordeel B.V. In de brief die mevrouw Isik van Boekenvoordeel B.V. ontvangt staat onder andere dat geprobeerd gaat worden om de formule van Knaakland nieuw leven in te blazen.

Nadat de arbeidsovereenkomst bij Boekenvoordeel B.V. eenmaal verlengd is, krijgt mevrouw Isik te horen dat haar arbeidsovereenkomst niet langer verlengd wordt. Zij laat het er niet bij zitten en laat haar werkgever via een advocaat weten dat er inmiddels sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omdat de diensttijd die zij bij Octagon B.V. doorbracht moet worden toegerekend aan Boekenvoordeel B.V. Er is volgens mevrouw Isik sprake van opvolgend werkgeverschap.

Hoewel de kantonrechter de loonvordering van mevrouw Isik nog afwijst, stellen zowel het gerechtshof als de Hoge Raad mevrouw Isik in het gelijk. De Hoge Raad bevestigt dat het principe van opvolgend werkgeverschap ook gelding heeft bij een doorstart na een faillissement.

Bron: Hoge Raad 14 juli 2006, LJN AY3782

Als doorstarter van een faillissement moet je dus goed nagaan hoe de keten van arbeidsovereenkomsten van de werknemers die je een arbeidscontract wilt aanbieden eruit ziet. Als het gaat om werknemers die bij de failliete werkgever al een lang dienstverband hadden, dan zal er bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst automatisch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als doorstartende werkgever kun je de keten in dit geval alleen doorbreken door de werknemer een geheel andere functie aan te bieden of na het einde van het dienstverband van de werknemer met zijn failliete werkgever langer dan zes maanden te wachten voordat je een nieuw arbeidscontract aanbiedt.

Een voorbeeld.

Een aantal werknemers is al geruime tijd werkzaam bij Constar, een fabrikant van o.a. PET-flessen voor frisdrank. Constar gaat failliet en UTB neemt een deel van de activiteiten van de failliete onderneming over. UTB sluit met 23 van de 51 werknemers van Constar een arbeidsovereenkomst voor drie maanden. Deze arbeidsovereenkomst wordt vervolgens verlengd met één jaar tot 10 september 2015.

Omdat de financiële resultaten tegenvallen besluit UTB de activiteiten van Constar te beëindigen en krijgen de werknemers te horen dat hun arbeidscontracten per 10 september 2015 niet verlengd worden.

De werknemers starten een gerechtelijke procedure en claimen in die procedure o.a. een transitievergoeding. Volgens de werknemers is er namelijk sprake van opvolgend werkgeverschap en moet voor de berekening van de transitievergoeding ook rekening gehouden worden met de dienstjaren van vóór het faillissement.

De rechter stelt de werknemers in het gelijk. Er is volgens de rechter inderdaad sprake van opvolgend werkgeverschap en dit betekent dat de werknemers recht hebben op een transitievergoeding die gebaseerd is op de volledige duur van het dienstverband inclusief de dienstjaren die bij Constar zijn doorgebracht.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.