Opvolgend werkgeverschap en de ketenregeling

De ketenregeling bepaalt, kort samengevat, dat een werkgever met een werknemer maximaal drie contracten voor bepaalde tijd kan aangaan binnen een periode van 36 maanden. Bij het vierde contract of bij overschrijding van de 36-maanden periode is er automatisch sprake van een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Bij een tussenpoos van meer dan zes maanden start een nieuwe keten.

Als er sprake is van opvolgend werkgeverschap telt de keten gewoon door. Dat wil zeggen dat de opvolgende werkgever goed moet controleren hoeveel arbeidscontracten de werknemer bij de vorige werkgever al gehad heeft en hoelang deze contracten hebben gelopen.

In een cao kan bepaald worden dat opvolgend werkgeverschap in het kader van de ketenregeling is uitgesloten (artikel 7:668a lid 6 BW).

Een voorbeeld.

Marlies werkt via een uitzendbureau als secretaresse voor accountantskantoor GMPK. Zij werkt bij het uitzendbureau inmiddels op haar derde uitzendcontract. Op dat moment biedt GMPK Marlies aan om bij het accountantskantoor als secretaresse in dienst te treden op basis van een jaarcontract. Volgens de regels van de ketenregeling in combinatie met het opvolgend werkgeverschap is het arbeidscontract van Marlies bij GMPK automatisch een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Zou GMPK Marlies hebben aangeboden om in een totaal andere functie in dienst te treden, bijvoorbeeld als junior accountant, dan was er geen sprake geweest van opvolgend werkgeverschap. In de functie van junior accountant worden hele andere vaardigheden en verantwoordelijkheden van een werknemer geëist dan in de functie van secretaresse.

Bij elkaar opvolgende werkgevers tellen arbeidscontracten voor onbepaalde tijd ook mee in het kader van de ketenregeling. Houd er als opvolgend werkgever dus rekening mee dat een werknemer die bij de vorige werkgever voor onbepaalde tijd in dienst was én daar al minimaal 36 maanden gewerkt heeft, automatisch voor onbepaalde tijd in dienst treedt.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.