Opvolgend werkgeverschap en de proeftijd

Als er sprake is van opvolgend werkgeverschap, dan kan de opvolgende (lees: de nieuwe) werkgever geen proeftijd met de werknemer overeenkomen, behalve als de arbeidsovereenkomst van de werknemer duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden eist.

Kortom: als het gaat om min of meer dezelfde functie, dan kan de opvolgende werkgever dus geen nieuwe proeftijd met de werknemer afspreken. Gaat het om een totaal andere functie, dan is een nieuwe proeftijd wel mogelijk.

Let er op dat er in het kader van een proeftijdbeding alleen sprake kan zijn van opvolgend werkgeverschap als er tussen de beide werkgevers “zodanige banden bestonden dat gezegd kon worden dat het inzicht in de hoedanigheid en het functioneren van de werknemer kon worden toegerekend aan de opvolgende werkgever.” Met andere woorden: als de twee werkgevers helemaal niets met elkaar te maken hebben, zal er ook geen sprake zijn van opvolgend werkgeverschap.

Een voorbeeld.

Meneer B. is werkzaam als een vertegenwoordiger van reclamebureau I. Dit reclamebureau is een franchisenemer van franchisegever X. Als de franchiseovereenkomst beëindigd wordt, treedt B. in dienst bij X en krijgt hij een arbeidsovereenkomst aangeboden met daarin een proeftijd van twee maanden.

Als B. vervolgens in de proeftijd ontslagen wordt, stelt hij zich op het standpunt dat het proeftijdbeding nietig is. De Hoge Raad stelt B. uiteindelijk in het gelijk. Volgens de Hoge Raad is hier sprake van opvolgend werkgeverschap. De arbeidsvoorwaarden van B. bij X. zijn weliswaar niet exact gelijk aan de arbeidsvoorwaarden bij I, maar volgens de Hoge Raad gaat het erom dat er van B. dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden werden gevraagd. Verder beweerde X. dat zij geen inzicht had verkregen in de hoedanigheid en het functioneren van B. Maar ook dit argument werd door de Hoge Raad van tafel geveegd. Gelet op de nauwe vorm van communicatie tussen I. en X. oordeelde de Hoge Raad dat dit inzicht aan X. kon worden toegerekend.

Bron: Hoge Raad 23 april 1993, JAR 1993/120

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.