Overgang van onderneming en cao

Ook de rechten en verplichtingen die niet in een arbeidsovereenkomst, maar in een cao staan beschreven, gaan mee over bij een overgang van onderneming.

Dat wil zeggen dat de nieuwe werkgever deze arbeidsvoorwaarden moet blijven toepassen totdat de cao afgelopen is of de nieuwe werkgever aan een nieuwe cao wordt gebonden.

Maar zelfs daarna kan de nieuwe werkgever toch nog verplicht worden om de gunstigere arbeidsvoorwaarden van voor de overgang toe te blijven passen. Een cao heeft namelijk nawerking en meestal zal de nieuwe cao waaraan de nieuwe werkgever gebonden is toestaan dat er in positieve zin van die nieuwe cao wordt afgeweken.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.