Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na overgang van onderneming

De kern van de regeling rondom de overgang van onderneming is dat de werknemers bij een overgang hun arbeidsvoorwaarden behouden.

Aan de andere kant is het voor een werkgever vaak lastig of ongewenst dat er binnen de onderneming verschillende groepen werknemers zijn met verschillende arbeidsvoorwaarden. De wens van de werkgever is dan vaak om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. Maar kan dat juridisch gezien eigenlijk wel?

Hiervoor gelden een aantal vuistregels:

  1. Het onmiddellijk aanpassen van de arbeidsvoorwaarden direct tijdens de overgang van (een deel van) de onderneming is niet toegestaan.
  2. Een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden wordt beschouwd als het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden en hier zijn strenge voorwaarden aan verbonden.

De instemming van de ondernemingsraad met een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden is belangrijk, maar bindt de individuele werknemers niet.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.