Overgang van onderneming = overgang van arbeidsvoorwaarden

Het belangrijkste gevolg van een overgang van onderneming is dat de rechten en verplichtingen van de werknemers automatisch mee overgaan naar de nieuwe werkgever. Het gaat dan om alle rechten en verplichtingen, mondeling of schriftelijk overeengekomen.

Dit betekent dat niet alleen alle arbeidsvoorwaarden mee overgaan, maar ook zaken zoals een concurrentiebeding.

Er kan de nodige discussie ontstaan over de vraag of en hoe hele specifieke bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden overgaan. Denk hierbij aan zaken als een kortingsregeling op eigen producten, een optie- of aandelenplan, korting op de hypotheekrente of een winstdelingsregeling. Uitgangspunt blijft dat ook deze bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk één op één overgaan. Als het voor de nieuwe werkgever feitelijk onmogelijk is om deze arbeidsvoorwaarden te honoreren of als dit alleen kan tegen buitenproportionele kosten, is het toegestaan om de werknemer te compenseren door middel van andere arbeidsvoorwaarden of een financiële vergoeding.

Een voorbeeld.

ING verkoopt een bedrijfsonderdeel (Document Services) aan Astron. Op grond van deze overgang van onderneming gaan meer dan 100 werknemers over naar Astron. Deze onderneming geeft aan dat zij een aantal arbeidsvoorwaarden niet kan overnemen zoals de winstdelingsregeling (deelname in de winst van ING), de optieregeling (op aandelen ING) en de korting op ING-producten. In een protocol dat ING, Astron en vier vakorganisaties hebben afgesproken wordt onder meer geregeld dat de werknemers ter compensatie van het verdwijnen van deze regelingen een eenmalige uitkering ontvangen variërend van € 1.500 tot € 5.000.

Voor een groot aantal werknemers is dit niet acceptabel. Zij eisen bij de rechter een verklaring dat zij niet gebonden zijn aan het protocol en dat Astron alle arbeidsvoorwaarden die bij ING golden één op één moet overnemen.

Volgens de rechter geldt als uitgangspunt dat in het kader van een overgang van onderneming álle rechten en verplichtingen (inclusief bedrijfsfaciliteiten) automatisch mee overgaan op de nieuwe werkgever. Maar er zijn omstandigheden denkbaar dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de werknemers van de nieuwe werkgever verlangen dat bepaalde arbeidsvoorwaarden onverkort worden gehandhaafd. Dat is volgens de rechter hier het geval. In dat geval zal het verlies van de aanspraak wel op een redelijke wijze gecompenseerd moeten worden.

Bron: Rechtbank Amsterdam 10 november 2008, JAR/302

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.