Overgang van onderneming en pensioen

Voor pensioenen geldt bij een overgang van onderneming een bijzondere regeling. De hoofdregel is weliswaar dat de pensioenregeling van werknemers ook mee overgaat op de nieuwe werkgever, maar op deze hoofdregel zijn een aantal belangrijke uitzonderingen.

  • Als de nieuwe werkgever zelf al een pensioenregeling heeft, mag de nieuwe werkgever kiezen. Of hij past zijn bestaande pensioenregeling toe op de nieuwe werknemers, of hij handhaaft de oude pensioenregeling van de nieuwe werknemers.
  • Als de nieuwe werkgever verplicht deelneemt in een bedrijfstakpensioenfonds en de nieuwe werknemers vallen onder deze regeling, dan kunnen de werknemers geen beroep meer doen op hun oude pensioenregeling.
  • Als er een cao van toepassing is en in deze cao bepaald is dat de pensioenregeling van de oude werkgever niet mee overgaat naar de nieuwe werkgever.

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.