Rechtsbijstandverzekering en toch een eigen advocaat kiezen?

Op grond van Europese regelgeving heeft elke rechtsbijstand verzekerde recht op een vrije advocaatkeuze als zijn of haar belangen bij de rechter of het UWV verdedigd moeten worden.

Als u dus verzekerd bent bij bijvoorbeeld DAS Rechtsbijstand, ARAG, SRK of bij een andere rechtsbijstandverzekeraar, neem dan gerust eens contact met ons op. De kans is groot dat wij u dan kosteloos kunnen bijstaan.

Niet tevreden over de juridische ondersteuning van uw rechtsbijstandverzekeraar?

Mogelijk is er in uw situatie (nog) geen sprake van een gerechtelijke procedure, maar bent u toch niet tevreden over de manier waarop u door uw verzekeraar wordt geholpen. In dat geval kunt u mogelijk een beroep doen op de geschillenregeling van uw rechtsbijstandpolis.

Deze geschillenregeling geeft u in de regel het recht om op kosten van de verzekeraar een second opinion aan te vragen bij een arbeidsrechtadvocaat. Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten wordt veelvuldig ingeschakeld door verzekerden van rechtsbijstandpolissen om het advies of de strategie van de rechtsbijstandverzekeraar kritisch tegen het licht te houden.