Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie (deels) fout is weergegeven of gedateerd is. U wordt dan ook dringend verzocht om altijd contact op te nemen met een van onze arbeidsrechtspecialisten voordat u besluit om op basis van de informatie van deze site te handelen.

Van Gelderen Advocaten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van enig handelen (of nalaten) naar aanleiding van de informatie op deze site en de uitkomsten van de op de site aanwezige rekenmodules..

Gebruik van de site en auteursrechten

Deze website bevat informatie waarop copyrights, gedeponeerde merken en andere intellectuele eigendomsrechten rusten. Met uitzondering van strikt persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om (delen van) deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een (geautomatiseerd) bestand, openbaar te maken danwel (anderszins) commercieel te gebruiken op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Gelderen Advocaten B.V.

Links naar andere websites

Op Van Gelderen.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites zorgvuldig geselecteerd zijn, is Van Gelderen Advocaten B.V. niet aansprakelijk voor de informatie en het gebruik van die websites.