Geen ontslag op staande voet wegens diefstal? [video]

Wouter van Gelderen | 14 februari 2017

Je zou denken dat diefstal bij uitstek een goede reden is om een werknemer op staande voet te ontslaan. In het algemeen is dat ook zo, maar wat wordt er nu precies onder diefstal verstaan?

Over die vraag wisten een werkgever en werknemer maar liefst vijf jaar lang te procederen. Wat was hier aan de hand?

Een bagagemedewerker op Schiphol werd op staande voet ontslagen omdat hij zich volgens zijn werkgever schuldig zou hebben gemaakt aan diefstal uit bagage en postzakken. In de ontslagbrief had de werkgever dit als volgt verwoord:

“In de nacht van 6 op 7 december 2007 is vastgesteld dat u zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal uit bagage en postzakken. Diefstal is een dringende reden voor ontslag op staande voet. Van deze diefstal is aangifte gedaan zowel bij de Koninklijke Marechaussee als bij de KLM Security.”

Werknemer: ontslag op staande voet is onterecht

De werknemer werd vervolgens strafrechtelijk veroordeeld, maar deze veroordeling werd in hoger beroep ongedaan gemaakt. Volgens het gerechtshof kon niet bewezen worden dat de werknemer zich schuldig had gemaakt aan diefstal. De werknemer vocht daarop het ontslag op staande voet aan met het argument dat hij ten onrechte wegens diefstal ontslagen was.

De juridische discussie tussen de werkgever en de werknemer spitste zich toe op de vraag hoe het begrip ‘diefstal’ in de ontslagbrief uitgelegd moest worden. Volgens de werknemer ging het hier om het strafrechtelijke begrip diefstal, volgens de werkgever moest het begrip ruimer geïnterpreteerd worden. De werkgever beoogde met het begrip diefstal duidelijk te maken dat de werknemer bewust in strijd met de geldende regels bagage en/of postzakken het meegenomen en doorzocht.

Het gerechtshof volgde de werkgever in zijn redenatie en oordeelde als volgt:

“…werknemer heeft moeten begrijpen dat zijn gedragingen van die avond, die werkgever als diefstal heeft geformuleerd, de aanleiding tot zijn ontslag hebben gevormd en dat werkgever met die formulering niet de reden van het ontslag heeft willen beperken tot een voltooide diefstal in strafrechtelijke zin.”

Formulering van ontslag op staande voet is erg belangrijk

Toch laat deze zaak zien hoe belangrijk de formulering van een ontslag op staande voet kan zijn. Hier kroop de werkgever nog door het oog van de naald, maar eerdere zaken hebben laten zien dat het uiterst riskant is om strafrechtelijke termen te gebruiken bij een ontslagaanzegging.

Heb je zelf te maken met een (mogelijk) ontslag op staande voet? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.