Rechter: herplaatsingsinspanning bij ontslag betekent overleg met werknemer

Wouter van Gelderen | 17 augustus 2017

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland blijkt dat je als werkgever bij ontslag daadwerkelijk met de betrokken werknemer overleg moet hebben over de (on)mogelijkheden tot herplaatsing.

Volgens de werkgever had dit overleg niet plaatsgevonden omdat het volstrekt duidelijk was dat er geen andere passende functies waren waarin de werknemer herplaatst zou kunnen worden. Maar dit was volgens de kantonrechter toch echt te kort door de bocht. Sterker nog, door niet met de werknemer te overleggen komt de rechter tot de conclusie dat de werknemer in aanmerking komt voor een billijke vergoeding.

UWV: herplaatsingsmogelijkheden zijn niet voorhanden

In deze zaak had de werkgever al eerder via het UWV een ontslagvergunning verkregen. In die procedure was duidelijk geworden dat de werkgever, een leverancier van industriële pompen en filters, al enige jaren fors verlies leed. Om kosten te besparen besloot de werkgever een extra managementlaag te schrappen en de functie van de werknemer (Chief Commercial Officer) te laten vervallen.

Het UWV oordeelde dat de werkgever om begrijpelijke redenen had besloten om de functie van de werknemer op te heffen. Wat de herplaatsing betreft concludeerde het UWV dat de door de werknemer aangewezen vacature van International Sales Engineer niet als passend kon worden aangemerkt. Zo was er een groot verschil in functie-eisen, opleidingsniveau en salariëring.

Nadat het UWV een ontslagvergunning had afgegeven en de werkgever het dienstverband had opgezegd, legde de werknemer de zaak aan de kantonrechter voor. En met succes.

Rechter: werkgever moet verplicht met werknemer overleggen

De rechter geeft in zijn beslissing aan dat het weliswaar gaat om een inspanningsverplichting en niet om een resultaatsverplichting, maar dat goed werkgeverschap vereist dat de werkgever de werknemer in elk geval moet betrekken bij zijn onderzoek naar eventueel andere passende functies. Doordat de werkgever in deze zaak geen enkel contact had gehad met de werknemer in het kader van de herplaatsingsverplichting, was de werkgever tekortgeschoten, aldus de kantonrechter.

De rechter besluit op grond hiervan de werknemer een billijke vergoeding toe te kennen ter grootte van € 15.000. Daarnaast zet de kantonrechter ook een streep door het concurrentiebeding.

Werkgevers opgelet: geen overleg met werknemer over herplaatsing kan tot billijke vergoeding leiden

Hoewel het nog te vroeg is om te beoordelen of ook andere rechters de herplaatsingsinspanning zo uitleggen dat er altijd enige vorm van overleg met de werknemer geweest moet zijn, lijkt het als werkgever niet onverstandig om bij een dreigend ontslag in elk geval met de werknemer te spreken over de (on)mogelijkheden voor een andere passende functie.

Uiteraard betekent dit niet dat dit overleg altijd tot een herplaatsing zou moeten leiden. Sterker nog, in de meeste gevallen zal de conclusie (van de werkgever) zijn dat herplaatsing niet mogelijk is. Maar in elk geval doe je er als werkgever verstandig aan om de werknemer uit te leggen dat je intern onderzocht hebt of er passende functies zijn en ligt het voor de hand om de werknemer zelf ook te vragen of hij vindt dat er binnen de organisatie herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Bedenk daarbij dat de herplaatsingsinspanning niet alleen geldt bij bedrijfseconomische ontslagen, maar bijvoorbeeld ook bij een ontslag wegens disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie.

Heb je vragen over de reikwijdte van de herplaatsingsinspanning in een specifiek geval? Neem gerust contact op met mij of een van mijn collega’s.