Maarten van Gelderen geeft visie op WAB in Tweede Kamer

Wouter van Gelderen | 29 november 2018

Maarten van Gelderen is vanuit de Tweede Kamer (commissie SZW) uitgenodigd om maandag 3 december a.s. deel te nemen aan een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).

In een aantal sessies zal de commissie SZW spreken met o.a. wetenschappers, juristen en sociale partners om van hen te vernemen hoe zij tegen dit wetsvoorstel aankijken. Maarten zal tijdens dit rondetafelgesprek zijn visie geven op het wetsvoorstel en met enkele aanbevelingen komen om het wetsvoorstel aan te passen.

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans beoogt het vaste arbeidscontract voor werkgevers aantrekkelijker te maken en tegelijkertijd de positie van flexibele werknemers te versterken. Daarvoor worden een aantal maatregelen voorgesteld zoals het verlengen van de ketenregeling, het versoepelen van het ontslagrecht en het verschuldigd laten zijn van een transitievergoeding vanaf de start van een (flexibel) arbeidscontract.

De rondetafelgesprekken zullen live via een stream op het internet te volgen zijn. Mocht je mee willen kijken, dan kun je vanaf maandagochtend om 10.00 uur meekijken en luisteren via: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/thorbeckezaal

De sessie waarin Maarten deelneemt zal volgens de planning starten om 11.05 uur.