Zieke werknemer mag na twee jaar loondoorbetaling nog steeds betaalde vakantiedagen opnemen

Wouter van Gelderen | 30 maart 2018

Volgens een recente en nog niet-gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter Zaanstad heeft een langdurig zieke werknemer met een positief vakantiedagensaldo ook na twee jaar nog steeds recht op betaald verlof.

Slapende dienstverbanden: oplossing pas op 1 januari 2020

De problematiek van de slapende dienstverbanden zal volgens minister Koolmees niet voor 1 januari 2020 zijn opgelost. De bedoeling is dat op dat moment een wettelijke regeling in werking treedt die werkgvers (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015) zal compenseren voor uitbetaalde transitievergoedingen aan werknemers die twee jaar of langer arbeidsongeschikt zijn.

Maar los van de discussie over de transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid was er ook nog de vraag hoe er omgegaan moet worden met een zieke werknemer die na twee jaar nog een aantal vakantiedagen heeft openstaan.

Kan die werknemer deze verlofdagen eigenlijk nog wel opnemen (lees: moet de werkgever over die dagen alsnog loon betalen)? Vanuit de visie van de werkgever zou je namelijk kunnen bepleiten dat er geen loonbetalingsverplichting meer is en dus ook geen verplichting om nog loon te betalen over eventueel door de werknemer op te nemen verlofdagen.

Kantonrechter: zieke werknemer heeft recht op 100% betaald verlof

Volgens de kantonrechter Zaanstad heeft deze langdurige zieke werknemer recht op 100% betaald verlof, ook al is de tweejaarstermijn en dus de loondoorbetalingsplicht van de werkgever inmiddels verstreken. De Zaanse kantonrechter baseert zich daarbij op artikel 7:639 lid 1 BW in combinatie met de Europese Richtlijn 2003/88/EG. Kort samengevat komt het er volgens deze rechter op neer dat werknemers die ziek zijn ook daadwerkelijk de mogelijkheid moeten hebben om van hun recht op verlof gebruik te maken.

Dat geldt ook als de werknemer deze vakantiedagen opneemt in een periode waarin de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte al was geëindigd, aldus de kantonrechter.