Conflict tussen collega’s

Binnen een organisatie die kantoormeubelen produceert en verkoopt was een langlopend conflict ontstaan tussen twee collega's. Beide collega's waren werkzaam als accountmanager.

Het conflict was ontstaan nadat de ene collega bij toeval ontdekt had dat een klant uit zijn rayon een bestelling had geplaatst bij zijn collega. Beide collega’s beschuldigden elkaar vervolgens van het inpikken van elkaars klanten. Ten overstaan van de leidinggevende van de verkoopafdeling wezen de collega’s met de beschuldigende vinger naar elkaar.

Normale samenwerking niet meer mogelijk

Na verloop van tijd bleek een normale samenwerking tussen de collega’s niet meer mogelijk en beïnvloedde het conflict steeds meer de dagelijkse gang van zaken op de verkoopafdeling. Voor de leidinggevende was het duidelijk dat er ingegrepen moest worden, aangezien een aantal in zijn bijzijn gevoerde gesprekken geen effect leken te hebben.

De leidinggevende stelde beide collega’s voor om op korte termijn mee te werken aan een mediationtraject. Hiermee konden beide collega’s instemmen.

Heftige mediationsessie

Tijdens de eerste mediationsessie ging het er heftig aan toe. Collega A beschuldigde collega B en vice versa. Er werden allerlei oude koeien uit de sloot gehaald en de emoties liepen erg hoog op.

Door een aantal gerichte vragen van de mediator werd beide collega’s een spiegel voorgehouden. Hen werd gevraagd een beeld te schetsen van de werksfeer en de werkrelatie bij ongewijzigd voortduren van het conflict. Beide collega’s gaven aan dat het conflict dan waarschijnlijk spoedig nog meer zou escaleren en dat de leidinggevende waarschijnlijk zou besluiten een van beiden over te plaatsen of misschien wel te ontslaan.

Beide collega’s hechtten echter wel erg veel waarde aan hun baan en zagen uiteindelijk in dat ze er allebei baat bij hadden dat het conflict zou worden opgelost. Met dit negatieve vooruitzicht in het achterhoofd kwamen de gemoederen tot rust en leken de collega’s in te zien dat zij een gezamenlijk belang hadden bij het oplossen van het conflict.

Werkafspraken werden vastgelegd

Er werd afgesproken een streep te zetten onder de gebeurtenissen uit het verleden waarbij beide collega’s overigens moesten toegeven niet altijd even netjes gehandeld te hebben. Mede door deze verkapte wederzijdse excuses bleken de collega’s in staat om hun blik weer op de toekomst te richten. Ze legden zich erbij neer dat ze nooit echt vrienden van elkaar zouden worden, maar waren wel bereid om (werk)afspraken te maken om de samenwerking in de toekomst te verbeteren.

Nadat zij samen zelf (werk)afspraken hadden gemaakt, is afgesproken dat er een slotmediationsessie in aanwezigheid van hun leidinggevende zou plaatsvinden, waarin een en ander formeel zou worden vastgelegd.

Zowel de collega’s als hun leidinggevende waren erg tevreden met dit resultaat.