Degradatie

Michiel werkt al jarenlang als verkoopleider. De laatste tijd heeft hij veel kritiek gekregen van zijn nieuwe leidinggevende. Michiel is het niet eens met die kritiek. Zijn leidinggevende blijft echter voet bij stuk houden.

Op enig moment heeft de leidinggevende Michiel laten weten dat hij vindt dat Michiel niet langer als verkoopleider kan blijven functioneren.Wel zou hij de functie verkoper kunnen gaan vervullen, een functie die Michiel een aantal jaren geleden bekleedde.

Werknemer vindt degradatie onacceptabel

Michiel voelt helemaal niets voor deze degradatie, ook al blijft zijn salaris ongewijzigd. Volgens Michiel is er geen reden voor een dergelijk zware maatregel en bovendien zou deze degradatie tot fors gezichtsverlies leiden. Michiel gaat dus niet akkoord en er dreigt een onwerkbare situatie te ontstaan. Michiel meldt zich ziek en de bedrijfsarts adviseert mediation.

De mediator laat beide partijen vertellen wat hen dwarszit. De leidinggevende van Michiel is van mening dat Michiel onvoldoende op niveau van een verkoopleider functioneert. De omzet is enorm teruggelopen en de verkopers klagen over gebrek aan leiding en sturing. Hij heeft dit al herhaaldelijk met Michiel besproken, maar Michiel wuift alle kritiek weg. Volgens de leidinggevende toont Michiel geen enkele zelfreflectie, laat staan dat hij bereid is om zijn functioneren te verbeteren.

Gezichtsverlies

Michiel is het niet eens met zijn nieuwe leidinggevende. Hij werkt al jaren als verkoopleider en nog nooit is hem verteld dat hij het niet goed zou doen, tot hij deze nieuwe leidinggevende kreeg die op alle slakken zout legt.

De verkoopcijfers vallen inderdaad tegen maar dat kan hem niet alleen verweten worden. Van enige kritiek uit zijn team is hem niets bekend. De voortdurende kritiek van zijn nieuwe leidinggevende maakt echter wel dat hij het plezier in zijn werk verloren heeft, maar zijn baan opzeggen wil hij niet, want dan krijgt hij geen WW-uitkering. De functie van verkoper wil hij ook niet, want dat niveau is hij al jaren geleden ontgroeid. Bovendien voelt dat als gezichtsverlies.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Tijdens de mediationsessie geeft de leidinggevende van Michiel aan dat hij bereid is om Michiel financieel te ondersteunen als hij op zoek wil naar een andere baan. De leidinggevende geeft ook aan dat hij de verkooporganisatie eigenlijk op een totaal andere manier wil inrichten, een manier die Michiel kennelijk ook niet past. Een vertrek met wederzijds goedvinden lijkt voor beide partijen de beste oplossing.

De leidinggevende is bereid om mee te werken aan een oplossing waarbij het recht van Michiel op een WW-uitkering behouden blijft. Daarnaast krijgt Michiel een financiële vergoeding mee als overbrugging naar een nieuwe baan. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.