Privacy & cookie statement

Persoonsgegevens

Je deelt je persoonsgegevens met ons als je contact met ons opneemt of als wij met jou contact opnemen in het kader van onze dienstverlening. Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je om andere redenen contact met ons hebt. Denk dan bijvoorbeeld aan je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres. Het gaat dus om gegevens die herleidbaar zijn naar jou als persoon. We zullen uiteraard zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Hoe dat precies gaat lichten we hieronder verder toe.

Wie zijn wij?

Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten (VGA) is een landelijk werkende juridische dienstverlener en houdt zich bezig met het geven van arbeidsrechtelijke advies aan haar klanten.

Privacybeleid

  • VGA respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.vangelderen.nl, van haar (potentiële) klanten en van haar andere relaties.
  • VGA stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
  • VGA zal jouw gegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.
  • VGA is doorlopend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt VGA altijd rekening met jouw privacy en houdt zij zich aan de eisen van de privacywetgeving.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en waarom?

VGA kan op verschillende manieren persoonsgegevens van jou verkrijgen. In de meeste gevallen ontvangen we deze gegevens direct van jou omdat je deze gegevens aan ons verstrekt hebt. Dit is bijvoorbeeld het geval als je informatie opvraagt via onze website, als je een boek bij ons bestelt, als je je aanmeldt voor een bijeenkomst, webinar of een nieuwsbrief, als je solliciteert naar een bepaalde functie bij VGA of als op een andere wijze gebruik wilt maken van onze diensten.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien je je bijvoorbeeld aanmeldt voor een nieuwsbrief of bijeenkomst zullen wij je (e-mail)adres dus gebruiken om je de nieuwsbrief toe te sturen, respectievelijk je naam gebruiken om je op de lijst van deelnemers te plaatsen. Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten.

Indien je geen informatie over de producten en diensten van VGA (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen of kan je onderaan de nieuwsbrief uitschrijven. Ook heb je het recht VGA te verzoeken om inzage te geven in je persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of eventueel te laten verwijderen. De contactgegevens van VGA staan vermeld onderaan dit privacy & cookie statement.

Cookies

De website www.vangelderen.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. Op onze site maken wij gebruik van de volgende cookies:

Google Analytics cookies
Met de cookies van Google Analytics kunnen wij het gebruik van onze website meten en analyseren. Deze gegevens gebruiken wij om onze website te verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf op basis van haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Social media cookies
Daarnaast hebben wij social media buttons van Linkedin , Twitter, Facebook, YouTube en WhatsApp op onze website geplaatst, zodat je de informatie van onze website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Indien je via een van deze social media buttons doorlinkt naar de website van Linkedin, Twitter, Facebook, YouTube of WhatsApp worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat je op een van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies, in het privacy en/of cookie statements van de betreffende platforms. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Wijzigingen privacy- en cookie statement

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy & cookie statement aan veranderingen onderhevig. We raden je daarom aan om dit statement regelmatig te raadplegen.

Vragen?

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy & cookie statement? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens zijn:

Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten
t.a.v. de heer Wouter van Gelderen
Computerweg 8
3542 DR Utrecht
Postbus 1084
3600 BB Maarssen
T 030 – 23 10 888
F 030 – 23 14 870
E w.vangelderen@vangelderen.nl