Eenzijdig wijzigingsbeding: de ondernemingsraad (deel II)

Hoewel het duidelijk is dat instemming van de ondernemingsraad een krachtig argument voor de werkgever is om de gewenste wijzigingen ook daadwerkelijk door te kunnen voeren, hangt de kracht van dit argument wel af van de manier waarop het instemmingsproces heeft plaatsgevonden.

Heeft de ondernemingsraad zonder noemenswaardige kritische opmerkingen ingestemd of is er een uitgebreid overlegtraject geweest waarbij alle ‘voors’ en ‘tegens’ goed zijn afgewogen? Heeft de ondernemingsraad een (arbeidsrecht)deskundige ingeschakeld om te adviseren over de door de werkgever gewenste wijzigingen? Heeft de ondernemingsraad zijn achterban geraadpleegd?

Kortom, hoe ‘zwaarder’ het overlegtraject is geweest, des te krachtiger is het argument van de werkgever dat er (dus) sprake is van een zwaarwichtig belang. Andersom geldt uiteraard ook dat het passeren van de ondernemingsraad of het feit dat de ondernemingsraad niet instemt met de wijzigingen een sterke indicatie vormt dat er geen sprake is van een zwaarwichtig belang.

In verband met de invoering van de Zorgverzekeringswet wil een accountantskantoor de bestaande regeling rondom het vergoeden van de ziektekostenverzekering wijzigen. De werkgever gaat daarbij niet over een nacht ijs en richt in aanloop naar de Zorgverzekeringswet een werkgroep op, waarin leden van haar ondernemingsraad zitting hebben.

Deze werkgroep heeft studies verricht naar de verschillende mogelijkheden na 1 januari 2006. Deze werkgroep heeft uitgebreide berekeningen gemaakt om inzichtelijk te krijgen wat de inkomenseffecten zijn voor huidige en reeds gepensioneerde werknemers. Volgens de rechter blijkt uit deze berekeningen dat de werkgroep oog heeft gehad voor de belangen van de inactieve werknemers.

Als een van de gepensioneerde werknemers zich verzet tegen de invoering van een nieuwe zorgverzekeringsregeling, trekt hij bij de rechter aan het kortste eind. Volgens de rechter heeft de werkgever voldoende rekening gehouden met de belangen van haar ge(pre)pensioneerde werknemers, waarbij de kantonrechter eveneens in aanmerking neemt dat de ondernemingsraad met de invoering van de zorgverzekeringsregeling heeft ingestemd.

Rechtspraak

‘Dat de ondernemingsraad niet bevoegd was om de werknemer te vertegenwoordigen maakt dat niet anders, nu voldoende gebleken is dat de ondernemingsraad als onderdeel van de werkgroep oog heeft gehad voor de belangen van ge(pre)pensioneerden als de werknemer.’

Bron: Rechtbank Rotterdam 24 februari 2010, JAR 2010/136

De ‘verdwenen’ wettelijke bepaling

Bij de totstandkoming van artikel 613 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (het artikel dat het eenzijdig wijzigingsbeding behandelt) was het oorspronkelijk de bedoeling dat er nog een tweede lid aan dit artikel zou worden toegevoegd. In dit lid stond beschreven dat er in elk geval sprake zou zijn van een zwaarwichtig belang als de werkgever overeenstemming met de ondernemingsraad zou hebben bereikt over de voorgenomen wijziging van de arbeidsvoorwaarde(n).

Daardoor zou een werkgever er groot belang bij hebben om bij een wijziging van arbeidsvoorwaarden samen met de ondernemingsraad op te trekken. Als de ondernemingsraad namelijk akkoord zou gaan met de wijzigingen, dan zou een belangrijke hobbel genomen zijn om de wijzigingen ook daadwerkelijk te kunnen doorvoeren.

Het tweede lid van artikel 613 is, door een stevige lobby vanuit de vakorganisaties, uiteindelijk nooit in de uiteindelijke wettekst opgenomen. Maar ondanks dat, heeft dit ‘verdwenen tweede lid’ in de praktijk nog steeds invloed. Een rechter zal dus (veel) eerder geneigd zijn om aan te nemen dat er sprake is van een zwaarwichtig belang als de werkgever kan aantonen dat de ondernemingsraad achter de wijzigingen staat.

Tip!

Bestel het boekje “Arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als werkgever of HR-professional bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) kunt wijzigen. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

 

gerelateerde artikelen:

Eenzijdig wijzigingsbeding: de ondernemingsraad (deel I)

Als een rechter moet beoordelen of de werkgever een zwaarwichtig belang heeft bij de gewenste wijziging van de betreffende [...]

Lees meer

Eenzijdig wijzigingsbeding: zwaarwichtig belang

Er moet sprake zijn van een zwaarwichtig belang van de werkgever om gebruik te kunnen maken van een eenzijdig wijzigingsbeding.

Lees meer