Mediation: stopzetten loon

De heer De Vries meldt zich ziek. Zijn werkgever laat hem vervolgens oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Op dit spreekuur verschijnt de heer De Vries echter niet.

Er volgt een brief van de werkgever met de waarschuwing om vooral op het volgende spreekuur te verschijnen. Gebeurt dit niet, zo is de boodschap, dan zal het loon worden stopgezet.

Loon van De Vries wordt stopgezet

Opnieuw verschijnt de heer De Vries niet op het spreekuur. De werkgever voegt de daad bij het woord en zet het loon van de heer De Vries stop. Dan komt de heer De Vries wel in actie. Hij belt zijn leidinggevende en vraagt om opheldering.

De heer De Vries ontkent de brieven van de bedrijfsarts en zijn werkgever ontvangen te hebben. Deze lezing wordt door de leidinggevende ongeloofwaardig geacht. De emoties lopen hoog op en het gesprek loopt uit de hand. Zowel de heer De Vries als de werkgever weigeren nog met elkaar te praten. Er dreigt een onoplosbaar arbeidsconflict. Dit is het moment waarop besloten wordt een mediator in te schakelen en arbeidsmediation in gang te zetten.

Tijdens deze arbeidsmediation vertellen zowel de heer De Vries als zijn leidinggevende hoe zij tegen de situatie aankijken. De leidinggevende heeft de indruk dat de heer De Vries het even gehad had en zich daarom ziek gemeld had. Van echte ziekte zou volgens hem geen sprake zijn geweest. Volgens de leidinggevende zou de heer De Vries zich daarom ook niet bij de bedrijfsarts hebben gemeld.

De heer Vries laat weten dat hij onder behandeling van een specialist staat en wel degelijk medische klachten heeft. Hij had dit ook graag met de bedrijfsarts willen bespreken, maar heeft de oproepen voor zijn spreekuur nooit ontvangen noch de brief van de werkgever.

Personeelsadministratie heeft gegevens niet op orde

Dan blijkt dat de brieven naar het oude adres van de heer De Vries gestuurd zijn, terwijl hij wel tijdig zijn nieuwe adres heeft doorgegeven aan de personeelsadministratie. Daar zijn echter net een aantal werknemers vertrokken en vervangen waardoor er een aantal zaken is blijven liggen. De leidinggevende van de heer De Vries moet erkennen dat hem hierover al meerdere klachten hebben bereikt.

Beiden betreuren dat dit tot een escalatie tussen hen heeft geleid. Zij spreken af dat het salaris van de heer De Vries alsnog per direct wordt gestort en dat de heer De Vries dezelfde dag nog zelf contact opneemt met de bedrijfsarts om een afspraak te maken.

gerelateerde artikelen:

Mediation: conflict tussen collega’s

Binnen een organisatie die kantoormeubelen produceert en verkoopt was een langlopend conflict ontstaan tussen twee collega's. [...]

Lees meer

Mediation: degradatie

Michiel werkt al jarenlang als verkoopleider. De laatste tijd heeft hij veel kritiek gekregen van zijn nieuwe leidinggevende. [...]

Lees meer