Kan een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ontslagen worden?

Het korte antwoord op deze vraag luidt: ja, maar pas na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is kan in het algemeen pas ontslagen worden als de arbeidsongeschiktheid 104 weken heeft geduurd. Op dat moment komt namelijk het opzegverbod tijdens ziekte te vervallen. Een werkgever kan dus na deze 104 weken bij het UWV een ontslagaanvraag indienen.

Voordat het UWV een ontslagvergunning afgeeft zal eerst nog door het UWV nagegaan worden in hoeverre het te verwachten is dat de werknemer binnen een periode van 26 weken alsnog herstelt. Ook zal het UWV controleren of de werknemer binnen een periode van 26 weken in staat is om zijn eigen werkzaamheden in een aangepaste vorm te verrichten. Mocht dat het geval zijn, dan zal het UWV de ontslagvergunning afwijzen.

Wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid?

Een werknemer is volgens de wettelijke definitie arbeidsongeschikt als hij niet in staat is om de “bedongen werkzaamheden” te verrichten. Met bedongen werkzaamheden worden de eigen, oorspronkelijke werkzaamheden bedoeld. Een werknemer die bijvoorbeeld ziek uitvalt en na enkele weken weer voor 80% aan het werk is, is nog steeds arbeidsongeschikt. Zelfs de werknemer die weer voor het volle aantal arbeidsuren aan het werk is, maar nog niet alle werkzaamheden kan verrichten, is arbeidsongeschikt.

Voorbeeld

Chantal werkt als accountmanager bij een verzekeringsmaatschappij. Vanwege een burn-out valt Chantal ziek uit. Na enige maanden geeft de bedrijfsarts aan dat Chantal voorzichtig aan weer wat werkzaamheden kan gaan verrichten op de binnendienst. Het herstel verloopt voorspoedig en op enig moment is Chantal voor 40 uur per week aan het werk, maar zij is nog niet in staat om klantbezoeken af te leggen. Dit is uiteraard wel een essentieel onderdeel van haar functie als accountmanager. Chantal is dus nog steeds arbeidsongeschikt tot aan het moment dat zij haar eigen werkzaamheden volledig en zonder beperkingen weer kan uitoefenen.

Nieuwe ziekteperiode bij onderbreking van vier weken

Als een werknemer op enig moment hersteld is en vier weken of langer hersteld blijft, vangt een nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid aan als de werknemer na deze periode opnieuw uitvalt. Er begint in dat geval dus een nieuwe loondoorbetalingsperiode van maximaal twee jaar te lopen.

Verschil tussen bedongen of andere passende werkzaamheden

Er kan bij de re-integratie nog wel eens een misverstand ontstaan over de status van de werknemer. Een werknemer die bijvoorbeeld re-integreert in andere passende werkzaamheden is in principe nog steeds arbeidsongeschikt. Maar als de werknemer deze werkzaamheden gedurende een langere periode blijft uitoefenen, kan er discussie ontstaan over de vraag of deze werkzaamheden de nieuwe bedongen werkzaamheden zijn geworden of dat de werknemer in feite nog steeds arbeidsongeschikt is.

Voorbeeld

In het bovenstaande voorbeeld geeft Chantal op enig moment aan dat zij haar eigen werkzaamheden weer volledig kan verrichten. Chantal is dan inmiddels ruim een jaar ziek geweest. De werkgever twijfelt nog aan het volledige herstel van Chantal, maar laat de herstelmelding voor wat het is en hoopt op het beste. Zes weken na de herstelmelding krijgt Chantal een terugval en zij meldt zich opnieuw ziek. Dit betekent dat er weer een nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid start en de werkgever maximaal twee jaar het loon van Chantal moet doorbetalen vanaf het moment van de nieuwe ziekmelding.

gerelateerde artikelen:

Ontslag aanvragen of dienstverband laten doorlopen?

Een aantal werkgevers kiest er bewust voor om voor een langdurig zieke werknemer geen ontslagvergunning aan te vragen om op [...]

Lees meer

Herplaatsing van een arbeidsongeschikte werknemer

Het UWV zal een ontslagvergunning ten behoeve van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer alleen afgeven als de werkgever [...]

Lees meer