Ontslag aanvragen of dienstverband laten doorlopen?

Een aantal werkgevers kiest er bewust voor om voor een langdurig zieke werknemer geen ontslagvergunning aan te vragen om op die manier de betaling van een transitievergoeding te ontlopen.

Het dienstverband loopt in dat geval na 104 weken gewoon door, maar zal in de regel vrijwel inhoudsloos worden. Als de werknemer namelijk nog ziek is en de werkgever niet langer het loon hoeft door te betalen, stelt de arbeidsovereenkomst nog weinig voor.

Slapend dienstverband

Een arbeidsovereenkomst wordt in die situatie ook wel een slapend dienstverband genoemd. Op papier bestaat er nog een arbeidscontract, in de praktijk hebben werknemer en werkgever nauwelijks nog iets met elkaar van doen. Een werkgever die ervoor kiest om een dienstverband slapend te houden, loopt overigens wel het risico dat de werknemer zich op enig moment (deels) weer hersteld meldt en zijn werkzaamheden wil hervatten.

Minister Asscher heeft in april 2015 aangekondigd dat hij de problematiek van de slapende dienstverbanden wil oplossen door werkgevers bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid te compenseren voor de verschuldigde transitievergoeding. Deze compensatie zou moeten plaatsvinden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Het is echter de vraag of deze compenserende maatregel op korte termijn kan worden ingevoerd. Volgens minister Asscher zou een wetsvoorstel dat deze maatregel mogelijk maakt naar verwachting pas op 1 januari 2018 in kunnen gaan. In dat geval valt te verwachten dat er de komende tijd nog volop sprake zal zijn van slapende dienstverbanden.

gerelateerde artikelen:

Herplaatsing van een arbeidsongeschikte werknemer

Het UWV zal een ontslagvergunning ten behoeve van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer alleen afgeven als de werkgever [...]

Lees meer

Arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch na 104 weken ziekte

Een werknemer die twee jaar of langer ziek is, is niet automatisch ontslagen. Het dienstverband blijft in principe in stand, [...]

Lees meer