Cumulatiegrond kan leiden tot extra vergoeding voor werknemer

Als de rechter een arbeidsovereenkomst ontbindt op de cumulatiegrond, mag hij daarbij aan de werknemer een extra vergoeding toekennen.

Deze vergoeding kan maximaal 50% bedragen van de transitievergoeding en komt dus in feite bovenop deze transitievergoeding.

Het is aan de rechter om te beoordelen of de omstandigheden van het geval een extra vergoeding rechtvaardigen. Daarbij zal de rechter met name kijken naar de mate waarin de werkgever erin geslaagd is om de onderliggende ontslagredenen te onderbouwen. Als er bijvoorbeeld al bijna sprake is van een compleet disfunctioneringsdossier, dan ligt het voor de hand dat er geen of slechts een beperkte extra vergoeding aan de werknemer wordt toegekend.

De gevolgen die het ontslag voor de werknemer heeft, spelen bij deze extra vergoeding in principe geen rol. Een beroep van de werknemer op zijn (oudere) leeftijd en/of het feit dat hij waarschijnlijk langdurig werkloos zal zijn, is niet relevant voor de vraag of er een extra vergoeding aan de werknemer zou moeten worden toegekend.

Ook eventueel (ernstig) verwijtbaar handelen van de werkgever speelt bij de vraag over de extra vergoeding geen rol. Wel zou de rechter in een bijzonder geval naast de transitievergoeding en een extra vergoeding aan de werknemer ook nog een billijke vergoeding kunnen toekennen.

Mocht je vragen hebben over de toepassing van deze cumulatiegrond en/of de extra vergoeding, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

gerelateerde artikelen:

Hoe werkt ontslag op de cumulatiegrond?

Bij ontslag op de cumulatiegrond (ook wel combinatiegrond genoemd) gaat het om een combinatie van omstandigheden die [...]

Lees meer