Hoe werkt ontslag op de cumulatiegrond?

Bij ontslag op de cumulatiegrond (ook wel combinatiegrond genoemd) gaat het om een combinatie van omstandigheden die samenhangen van twee of meer van de andere ontslaggronden.

Op die specifieke ontslaggronden is er (nog) geen sprake van een voldragen ontslaggrond, maar de combinatie van factoren kan alsnog aanleiding zijn voor de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

In de praktijk zal het vaak gaan om omstandigheden die onderdeel uitmaken van ontslag wegens disfunctioneren, ontslag wegens verwijtbaar handelen en/of ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Elk van deze drie redenen kan aanleiding zijn voor ontslag, maar dan moet er wel sprake zijn van een zogenaamd voldragen ontslagdossier. Dat houdt in dat er een compleet en overtuigend ontslagdossier moet zijn. In de praktijk is dat lang niet altijd het geval.

Met de combinatie- of cumulatiegrond is de wetgever werkgevers tegemoet gekomen die zich beklaagden over het feit dat het veel te lastig is om een werknemer te ontslaan. De rechter kan op basis van de cumulatiegrond namelijk het samenstel van verschillende omstandigheden beoordelen en toetsen of van de werkgever nog gevergd kan worden om de samenwerking met de werknemer voort te zetten. Als dit niet meer het geval is, zal de rechter de arbeidsovereenkomst op de cumulatiegrond ontbinden.

Deze ontslaggrond is uiteraard geen vrijbrief voor werkgevers. Een beroep op de cumulatiegrond zal niet gehonoreerd worden als er geen sprake is van een serieus en onderbouwd ontslagmotief. De rechter zal nog steeds een redelijkheidstoets hanteren om te beoordelen of ontslag überhaupt aan de orde is.

Als het ontslag op basis van de cumulatiegrond wordt toegewezen, kan de werkgever nog wel veroordeeld worden tot het betalen van een extra vergoeding.

Mocht je vragen hebben over de toepassing van deze cumulatiegrond en/of de extra vergoeding, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

gerelateerde artikelen:

Cumulatiegrond kan leiden tot extra vergoeding voor werknemer

Als de rechter een arbeidsovereenkomst ontbindt op de cumulatiegrond, mag hij daarbij aan de werknemer een extra vergoeding [...]

Lees meer