Arbeidsrelatie moet ernstig en duurzaam verstoord zijn

Een rechter zal niet heel snel aannemen dat er sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie. Pas als het de rechter duidelijk is dat de arbeidsrelatie ernstig en duurzaam is verstoord, kan dit aanleiding zijn voor ontslag.

Met de term “ernstig” wordt bedoeld dat er sprake moet zijn van een incident of een langer lopende onwerkbare situatie waardoor samenwerking niet goed meer mogelijk is. De onderliggende feiten moeten dus voldoende “zwaar” zijn en een ontslag kunnen rechtvaardigen. Het mag duidelijk zijn dat een akkefietje of een eenmalige aanvaring niet als ernstig verstoorde arbeidsrelatie kan worden gekwalificeerd.

Rechtspraak

Een postbezorger (60 jaar, 8 jaar in dienst) handelt in strijd met de gedragsregels door een deel van zijn post pas een dag later te bezorgen. Hij maakt hier zelf melding van in een bezorgrapport en biedt ook later zijn excuses aan. De rechter vindt niet dat de werknemer het vertrouwen dat zijn werkgever in hem moet hebben zo ernstig heeft aangetast dat de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden.

Met de term “duurzaam” wordt bedoeld dat de onwerkbare situatie al geruime tijd aanwezig is en er geen enkel zicht is op een verbetering. Toch is niet in alle gevallen vereist dat de verstoring al geruime tijd aanwezig is. Uiteraard kan er ook sprake zijn van een eenmalig heftig incident waardoor er onmiddellijk een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie optreedt.

Rechtspraak

Een tandartsassistente kampt met psychische problemen vanwege seksueel misbruik dat in haar kinderjaren heeft plaatsgevonden. Op enig moment stuurt zij haar werkgever een e-mail waarin zij aangeeft zich geïntimideerd te voelen door de werkgever vanwege bepaalde aanrakingen. Deze informatie deelt de werkneemster ook met enkele collega’s.

De werkgever vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst en baseert dit verzoek mede op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. De rechter concludeert dat er een situatie is ontstaan waarin een verdere samenwerking niet goed meer mogelijk is, mede vanwege het feit dat werkneemster haar collega’s in kennis heeft gesteld van de vermeende aanrakingen. Hierdoor is samenwerken in de kleine tandartspraktijk uitgesloten. Een herplaatsing is verder niet aan de orde.

Verstoring van de arbeidsrelatie: met wie eigenlijk?

De verstoorde arbeidsrelatie kan het gevolg zijn van een conflictsituatie tussen de werknemer en de leidinggevende of werkgever. Maar er kan ook sprake zijn van een verstoorde arbeidsrelatie tussen de werknemer en een of meer collega’s.

Bij een “klassiek geval” van een verstoorde arbeidsrelatie gaat het om de verhouding tussen de werknemer en de werkgever. Het gaat dan om een verstoring in de gezagsverhouding. Als deze relatie ernstig en duurzaam is verstoord, kan dit aanleiding zijn voor ontslag. Ook als het gaat om een verstoorde arbeidsrelatie met een leidinggevende wordt dit beschouwd als een verstoring in de relatie tussen werknemer en werkgever.

Als er echter sprake is van een conflictsituatie tussen een werknemer en een of meer collega’s, betekent dit niet dat hierdoor automatisch een verstoring ontstaan is in de verhouding tussen de werknemer en de werkgever. Bovendien mag van de werkgever verwacht worden dat hij dan onderzoekt of een overplaatsing naar een andere afdeling of een ander filiaal de problemen kan verhelpen.

gerelateerde artikelen:

Wanneer is ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie mogelijk?

Een verstoorde arbeidsrelatie kan aanleiding vormen voor ontslag als er tenminste sprake is van een zodanige verstoring van de [...]

Lees meer

Geen ontslag als werkgever te verwijten valt dat arbeidsrelatie is verstoord

Voordat een rechter een ontslagaanvraag wegens een verstoorde arbeidsrelatie toewijst, zal hij nagaan of de werkgever zelf in [...]

Lees meer