Ontslag van een zieke werknemer

Een zieke werknemer ontslaan is meestal niet eenvoudig en dat heeft ermee te maken dat een zieke werknemer (gedurende twee jaar) extra ontslagbescherming geniet.

Deze ontslagbescherming is echter niet absoluut. In uitzonderlijke situaties kan een zieke werknemer toch ontslagen worden ondanks het opzegverbod tijdens ziekte.

Werking van het opzegverbod tijdens ziekte

Voor zieke werknemers geldt een opzegverbod. Dit houdt in dat de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer tijdens de eerste twee jaar van zijn ziekte of arbeidsongeschiktheid niet mag worden opgezegd. Het heeft, behalve in uitzonderlijke situaties, geen zin om via het UWV of de kantonrechter te proberen om het dienstverband van de werknemer te (laten) beëindigen.

De bekendste opzegverboden zijn:

  • het opzegverbod tijdens ziekte
  • het opzegverbod tijdens zwangerschap, bevallingsverlof en tot zes weken na dit verlof
  • het opzegverbod van een (kandidaat-)lid van de ondernemingsraad

Naast deze opzegverboden kent de wet nog een aantal andere opzegverboden zoals het opzegverbod tijdens militaire dienstplicht, het opzegverbod wegens het lidmaatschap van een vakbond en het opzegverbod wegens de omstandigheid dat een werknemer (ouderschaps-, zorg-, of adoptie)verlof wil opnemen.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal opzegverboden die betrekking hebben op discriminatie (geslacht, chronische ziekte etc.)

Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt is de duur van het opzegverbod tijdens ziekte slechts dertien weken (en deze duur wordt in de toekomst naar verwachting teruggebracht naar zes weken). Ook de loondoorbetalingsplicht bij ziekte is voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt dertien weken in plaats van twee jaar (artikel VIIIa Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd).

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte

Op de hoofdregel dat de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer gedurende twee jaar niet mag worden opgezegd gelden vier [...]

Lees meer

Zieke werknemer en reorganisatie

Als er sprake is van een reorganisatie kan de werkgever eigenlijk geen afscheid nemen van een zieke werknemer, ook niet als [...]

Lees meer